Unhošť Pečení pro dobrou věc. Tak se jmenuje oblíbená akce pořádaná pravidelně každou třetí středu v měsíci Centrem služeb Slunce všem v Unhošti. První jarní den navíc centrum oslavilo osm let od svého založení.

Projekt Pečení pro dobrou věc se tentokrát zaměřil na nadcházející velikonoční svátky. Pokaždé se jedná o aktivity lidí se speciálními potřebami za pomoci jejich zdravých spolupracovníků. Výsledkem společného snažení jsou prodejné ruční výrobky a chutné občerstvení ať slané či sladké.

Na počátku byl nápad ředitelky Speciálních škol Slunce Blanky Dvořákové. Ta společně s pedagogy a dalšími kolegy uskutečnila před osmi lety projekt, jak lidi se zdravotním omezením či seniory zapojit ještě více o aktivního života.

Vzniklo tak centrum vedle unhošťského autobusového nádraží včetně kavárny a cukrárny. Zde jsou lidé s handicapem dokonce zaměstnáni a tím pádem i soběstační.

„V současné době máme celkem 107 klientů a dalších 300 v odborných poradenstvích. K našim klientům patří lidé se speciálními potřebami, ale i senioři a rodiny s dětmi," řekla zakladatelka centra Blanka Dvořáková. Podle jejích slov dostanou potřební v centru odbornou péči a společně se zabaví v rámci pracovní terapie, když například vyrábějí krásné předměty určené k prodeji.

K dispozici jsou dále denní stacionář pro dospělé se speciálními potřebami nebo seniory či pečovatelské služby v rodinách. Centrum umožňuje i zdravotní a relaxační cvičení. „V Unhošti nabízíme celoročně svým klientům dále i klubovou činnost, zájmové kurzy, odborné přednášky a besedy pro seniory, matky s dětmi i širší veřejnost.

V neposlední řadě poskytnou speciálně školení pracovníci potřebným poradenskou činnost. Podle zájmu veřejnosti nechybí ani divadlo, výlety či výstavy," uzavřela Blanka Dvořáková.