Kromě lávek, které jsou již opravovány, chystá Středočeský kraj pro letošní rok ještě další rekonstrukce. Jak potvrdil vedoucí mostních techniků Miroslav Dostál z Krajské údržby a správy silnic v oblasti Kladno, chtěl by letos Středočeský kraj prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic opravit 21 mostů.
Na opravu už delší čas čeká například most v Knovízi. Zde je omezena nosnost a doprava povolena jen kyvadlově. Místní si ale paradoxně oddechli, protože tudy těžké náklady nyní jezdit nesmějí.

„Na most v Knovízi, který byl loni tendrován, se nám však nepřihlásil žádný uchazeč. Soutěž musela být znovu zahájena. V ní je aktuálně čas k podání nabídek. Pokud se znovu nevyskytnou nepředvídané komplikace, mohla by být stavba zahájena v březnu nebo dubnu letošního roku,“ potvrdil Kladenskému deníku Dostál. Kromě toho je v plánu rekonstrukce barokního obloukového kamenného mostu v Sazené u Velvar. Ten pochází ze 16. století a je osazen sochami. Vede přes Červený potok a je kulturní památkou.

Podobným způsobem byl v roce 2015 opravován například historický most z 19. století v Královicích, jenž je také na seznamu památek a též osazený vzácnými sochami patronů české země – sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého. Kromě mostařů zde velkou část práce odvedli i restaurátoři. Opravy stály více než pět milionů korun.

Velkým soustem pro kraj je letos i složitá oprava mostu ve Velvarech, jenž je důležitou spojnicí města směrem na severní Čechy. Místním a ostatním projíždějícím se tímto zásahem nejméně na půl roku mění od počátku února zásadně život. Velvary jsou rozděleny na dvě poloviny a je proto pokaždé potřeba volit náhradní objízdné trasy, v tomto případě i pro pěší. Most je z 19. století a jeho rekonstrukce bude stát 16,5 milionu korun.

Kromě toho chystají na kraji opravu mostu v nedalekém Luníkově vedoucího přes místní silnici třetí třídy.

Počátkem roku se podařilo dokončit i stavby z loňska. Jednou z nich je například oprava mostu přes Červený potok ve Studeněvsi, kudy se nedalo projet ve směru na Přelíc a Smečno dlouhých pět měsíců.

„Za rekonstrukci tohoto mostu zaplatil Středočeský kraj kolem pěti milionů korun. Byla provedena demolice původního kamenného klenbového mostu, který nahradil železobetonový založený na pilotech,“ popsala mluvčí kraje Helena Frintová. Součástí stavby byly přeložky inženýrských sítí. Úprava zahrnovala i vyčištění a vydláždění koryta potoka.

Opravu čeká i další lávka, tentokrát ve Slaném. Práce tu budou z větší části hrazeny ze státní pokladny a rozpočtu města. Jedná se o historický kamenný most přes železnici v ulici Olgy Scheinpflugové. Úpravy si vyžádá i jeho konstrukce, aby do něj nezatékalo.

„Město počítá s náklady ve výši šest a půl milionu korun. Dvě třetiny z toho pokryje dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Začít se má v dubnu a hotovo bude v srpnu,“ potvrdila mluvčí slánské radnice Jana Tůmová.