Setkání, na které mohou 
v dopoledních hodinách vstupovat pouze muži, je na Kladensku a Slánsku vyvrcholením předchozího posvícení.

Senát složený z prokurátora, předsedy, obhájce a kardinála zasedá v čele sálu a má pokaždé za úkol vypořádat se s prohřešky místních mužů za uplynulý rok.

Odplata Hradečenských byla po právu vykonána přítomným katem a nechyběli ani výběrčí pokut.

Přestože jde pokaždé o zábavný soud pro pobavení přihlížejících, přetřásané hříchy jsou skutečné. Tentokrát se proto trestalo například za nehospodárné zacházení s vodou, jízdu na mopedu bez ochranné helmy, za lov domácího prasete ve volné přírodě a další průšvihy.

Největší hříšník musel následně dvakrát naplnit kořalkou putovní pohár, o který se osazenstvo s radostí podělilo.

Hodinu po poledni byly do sálu vpuštěny i ženy a následovala taneční zábava pod taktovkou Miloše Hory.

Součástí rituálu je vynášení „Pěkné“, kterou znázorňuje zpravidla nejméně vážící dobrovolník. Toho vynesou chlapi z hospody v neckách přikrytého bílou plachtou a vavřínovým věncem.

„Vynášení předchází průvod sálem, kdy je za svitu svíček, pohřební hudby a pláče žen „Pěkná“ doprovázena na poslední cestě. Kdysi se nosívala až na hřbitov. To my už neděláme,“ řekl Zdeněk Kemr ze Sboru dobrovolných hasičů Hradečno, jenž akci pořádá.

Na hřbitově přesto místní včera byli, a to hned po ránu, kdy se šli poklonit památce obětem válek a zesnulých kamarádů a známých.

Co je posvícení?

První posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun. V rámci císařství nařídil císař Josef II. roku 1786 po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla;

odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení, nebo také císařské posvícení nebo hody. V některých vsích pak si poddaní slavili oboje hody-svoje původní a ještě císařské. Zdroj: Wikipedie