Ploštice, která se živí lidskou krví, je v posledních letech znovu obávaným a nezvaným hostem v domácnostech. Zbavit se jí, není úplně snadné. Mezi zaměstnanci továrny se proto začala šířit panika. „Náš kolega našel v pondělí 6. ledna jeden kus hmyzu, který byl pravděpodobně štěnice. Na základě toho jsme okamžitě učinili opatření a to dezinsekci, která proběhla v prostorách šaten 9. ledna a následně dezinsekce administrativní části a ostatních prostorů 11. ledna,“ řekla Barbora Vašáková z oddělení HR&GA společnosti Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o.

Dezinsekce se na základě doporučení odborné firmy bude za 14 dní opakovat. „To abychom zaměstnance uklidnili a zajistili kvalitní podmínky při práci v našem závodě. Následně chceme preventivní opatření provést ještě i o Velikonocích i v létě, abychom měli jistotu,“ dodala Vašáková a poznamenala, že původce hmyzu vedení firmy nezná. „Přinést ho mohl kdokoli. To se už ale nedozvíme,“ podotkla Barbora Vašáková.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje v závodě ani neprováděla šetření. Mluvčí stanice Dana Šalamunová uvedla, že pouze obdrželi informativní sdělení, v němž se pisatel obecně dotazoval na postup firmy při provádění likvidace štěnic v šatnách.

Firma ale nemá nahlašovací povinnost. Pokud dezinsekci provede a proces je úspěšný, je postup správný. „Podle zákona o ochraně veřejného zdraví je každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba povinna při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů zajistit podle potřeby ve své provozovně speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. V tomto případě dezinsekci,“ řekla mluvčí a zdůraznila, že dezinsekci může provádět pouze specializovaná firma, která má osvědčení o odborné způsobilosti. „Pokud provozovatel po zjištění výskytu štěnic zajistil tuto speciální dezinsekci, postupoval podle zákona,“ dodala Šalamunová.