„Zpracování projektu je náročné, ale s velkým potěšením přijímáme fakt, že školy zahrnují pravidelné návštěvy knihovny do svých osnov a to nemluvíme jen o žácích prvních tříd.

Pokud jde o samotné Pasování, podporuje nás Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který každoročně osloví známého českého spisovatele, aby pro prvňáky napsal knihu, letos to byla Evelína Koubová. A samozřejmě nesmíme zapomenout na podporu rodičů“, říká vedoucí Oddělení pro děti na Sítné Elena Hantáková. V letošním roce jsme udělili Řád čtenářský 687 žákům prvních tříd z Kladna a okolí. Děti knihovnu poprvé hromadně navštíví po pololetním vysvědčení. Společně s knihovnicemi přečtou a sehrají pohádku, seznámí se s edicí První čtení a chodem dětského oddělení. Na prvňáky samozřejmě čeká zkouška prokázání vědomostí, schopností a dovedností. Pokud ji zdárně zvládnou, jsou na konci školního roku slavnostně pasováni na „rytíře Řádu čtenářského“. Obdrží osvědčení, které si v průběhu roku mohou zdarma vyměnit na čtenářskou legitimaci, knihu Bráchova bota a další drobné dárky - mezi nejoblíbenější patří volné vstupenky do Divadla Lampion.

Vedoucí Oddělení služeb Radka Novotná dodává: „Cílem projektu je samozřejmě podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti. Knihovna je důležitou součástí celoživotního vzdělávání, poskytuje snadný přístup k pramenům a informacím už od raného dětství. Stalo se dobrým zvykem, že ,své‘ prvňáky doprovází na Pasování kromě třídních učitelů, případně asistentů i samotní ředitelé, ředitelky základních škol. Děti pak přechod ke čtenářství vnímají o to slavnostněji.“

Všem zúčastněným proto patří velký dík za podporu a osobní nasazení, které s sebou do knihovny přinesli, aby žákům prvních tříd pomohli samostatně vyrazit za zábavou i poznáním. Další ročník Pasování prvňáků na čtenáře / Poprvé do školy - poprvé do knihovny bude zahájen již v září.

Pasování v číslech687 pokleknutí pasovaných prvňáků
765 návštěvníků akce (rodičů, prarodičů)
58 paní učitelek, učitelů a asistentek
9 ředitelů a zástupců ředitelů škol
zvláštní hosté - herci a zástupci Divadel Kladno s.r.o Jan Krafka, Barbora Janatková, Diana Hauptová, Jana Zenáhlíková, Marie Jansová, Matouš Danzer, Linda Luptáková, zastupitel města Kladna Rudolf Carvan