Kladenský biotop Triangl, je oceňovaný nejen veřejností, ale i odborníky. Pozemek o rozloze přesahující čtyři hektary, který byl dříve využíván jako sklad suti a stavebního odpadu, se nyní se stal domovem pro řadu vzácných živočichů a rostlin.

A na životní prostředí pamatuje teplárna i díky úspoře uhlí. V březnu zde k výrobě energie použili rekordní množství biomasy, která nahradila uhlí při výrobě tepla, Teplárně se tak podařilo významně snížit emise oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší. Konkrétně bylo biomasou nahrazeno téměř 4000 tun uhlí, což představuje desítky vlaků s uhlím. Do ovzduší díky tomu nebylo zbytečně vypuštěno až 5700 tun oxidu.

„Společnost investuje miliardy korun do modernizace uhelných elektráren, a realizuje tak největší současné ekologické investice v republice. Skupina Sev.en Energy, kam kladenská teplárna patří, dále spolupracuje s vědeckými institucemi a odborníky, připravuje inovativní řešení pro českou energetiku a také financuje řadu významných projektů v oblasti ochrany životního prostředí,“ sdělila mluvčí Teplárny Kladno Markéta Čapková.