Vzhledem k tomu, že dílny i krejčovna užívají dlouhé roky velmi zastaralé výrobní haly někdejších pekáren, zhruba dvacítka místností různých velikostí už je ve špatném stavu a pracovní prostředí pro zaměstnance je velmi nevhodné.

Jak potvrdila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková, v rámci rekonstrukce budou provedeny nutné stavební úpravy objektu včetně úpravy elektroinstalace a výměny zcela nevyhovujícího osvětlení. „Cílem oprav je vyšší standard provozní budovy a zlepšení bezpečnostních, pracovních a hygienických podmínek zaměstnance. Dle smlouvy by měly být práce ukončeny poslední listopadový den. Vysoutěžená cena za dílo je 4,4 milionu korun bez DPH. Zhotovitelem je firma Alle stavby,“ sdělila mluvčí.

Areál divadelních dílen se tak v těchto dnech již proměnil ve staveniště. Jak potvrdil správce budov MDK Libor Mužík, léto je ideální čas na přestavbu, protože jsou divadelní prázdniny a mnoho lidí čerpá dovolenou. „ Co se týká krejčovny, tam proběhnou letos pouze dílčí úpravy podlahy a stropu. Hlavní práce se uskuteční v dílnách, výrobně kulis a v divadelním fundusu. Následovat budou i další opravy v budově,“ popsal aktuální rekonstrukci Libor Mužík. Stejně jako pracovníci dílen je velmi rád za rozhodnutí města. „Největší čtyři místnosti už jsou v dezolátním stavu a při špatném osvětlení už lidé ani neviděli dobře na práci a kazili si oči. Jsem proto rád, že jsme se do oprav mohli konečně pustit,“ dodal Mužík.

Stejně jako vedení města, doufá správce budov v to, že se už v následujícím roce podaří uskutečnit i další fázi úprav také v ostatních zastaralých místnostech, kam je nyní přestěhovaný veškerý mobiliář. Pokud vedení města rozhodne o druhé etapě rekonstrukce dílen a podaří se z rozpočtu uvolnit potřebné finance, opraveny by mohly být i zbývající prostory, přičemž naléhavá je v některých částech budovy i výměna oken.

O budově MDK
Městské divadlo Kladno je profesionální divadlo, jehož zřizovatelem je statutární město Kladno. Působí ve dvou sálech modernisické budovy v Divadelní ulici, která byla postavena podle návrhu architekta Jaroslava Rösslera v roce 1912 Družstvem pro vystavění domu lidového divadla v královském horním městě Kladně, které peníze na stavbu získávalo pořádáním slavností, akademií a sbírek. Významně přispěly město a okres, v průběhu výstavby také Městská spořitelna v Kladně. Profesionální umělecký soubor působí v městském divadle od roku 1915, v letech 1966–1994 bylo divadlo sloučené s mladoboleslaským pod názvem Divadlo Jaroslava Průchy (později Středočeské divadlo Kladno a Mladá Boleslav). Samostatné městské divadlo funguje od roku 1994. V letech 2012-2016 prošlo rekonstrukcí.