„Chodí se nás ptát alespoň dvacet lidí denně, proč už tady zase ryjeme silnici,“ uvedl jeden z dělníků na stavbě. „Potrubní rozvody plynu v této části města měly být vyměněny již před třiceti lety,“ upozornil. Dle plynáren únik nemůže ohrozit zdraví občanů. Od srpna čeká plynovod rekonstrukce.

Úniky plynu jsou v této konkrétní lokalitě odstraňovány již několik měsíců. V brzké době tedy čeká padesátiletý plynovod celková rekonstrukce. Do této doby byla zpracovávána projektová dokumentace a stavební povolení. Od počátku srpna až do října letošního roku bude provedena oprava rozvodu, která povede od křižovatky s ulicí Míru až po další křižovatku s ulicí U Zastávky.

Rekonstrukce bude financována kladenskou společností Středočeská plynárenská Net. Stavba je v současnosti v přípravné fázi. Po zahájení bude rozvod plynu opravován po úsecích, aby nedocházelo ke zbytečnému odstavování příjemců zemního plynu.

Oprava, která se v současnosti provádí, slouží k zabránění zjištěného úniku plynu. „Prioritou pro provozovatele je zajistit bezpečnost provozu plynovodní sítě,“ uvedla mluvčí Simona Hladíková. „Při zjištění úniku se vždy na prvním místě řeší jeho odstranění, následné rekonstrukce a náklady s tím spojené jsou v této situaci až následnou záležitostí,“ dodala.

Únik zde dle tvrzení plynáren není zdraví nebezpečný. „V otevřeném prostoru zde žádné nebezpečí nehrozí,“ upřesnila Hladíková. „Charakteristický zápach zemního plynu je dán malým procentem plynu odorant. Zemní plyn jako takový žádný zápach nevytváří,“ konstatovala. Úniky plynu jsou dobře zjistitelné čichem.

V případě, že tento charakteristický zápach kdekoliv ucítíte, můžete to nahlásit přímo na dispečinku Středočeské plynárenské, která 24 hodin denně elektronicky kontroluje provoz sítě. „Pokud někdo ucítí tento zápach, měl by únik ihned nahlásit na celostátní poruchovou linku 1239,“ upozornila mluvčí Simona Hladíková.