Za zpracování komunálního odpadu lidé letos nezaplatí městu ani korun „Odpuštěním poplatků chceme ulehčit Kladeňákům v době energetické a ekonomické krize. Jde o reálnou pomoc, která není administrativně náročná,“ vysvětlil kladenský primátor Milan Volf. Poplatek dosud činil 780 korun za osobu starší tří a mladší sedmdesáti let či za nemovitost. Povinnost uhradit poplatky a dluhy za ně z přechozích let však nadále platí.

Splatnost poplatku za psy, jehož výše zůstává stejná, platí v Kladně do 15. března. V bytovém domě zaplatí majitel za jednoho psa 800 korun za rok, v rodinném domě 120 korun. Poplatníci od 65 let mají v bytovém domě úlevu na poplatku, tj. výše poplatku činí 160 Kč za jednoho psa.

Po jedenácti letech (u některých sazeb dokonce po šestnácti) se v Kladně už vloni mírně narovnalo mnohaprocentní podhodnocení cen za hrobová místa a služby spojené s péčí o ně. I letos platí jednotný nájem za 1 m2 hrobového místa 15 Kč za rok na hlavním hřbitově a 13 Kč ročně na ostatních.

Ceny za služby se stále pohybují od 120 do 300 Kč ročně na hlavním hřbitově a od 100 do 250 Kč ročně na ostatních hřbitovech. Cena za urnovou schránku činí 400 Kč ročně na hlavním hřbitově a 300 Kč na ostatních hřbitovech.

Stejné zůstávají i sazby poplatků za užívání veřejného prostranství, za povolení vjezdu s motorovým vozidlem. Město nemění ani násobící koeficienty základu daně z nemovitostí v určených zónách.