„Počítejte proto na více než týden s úplnou uzavírkou komunikace ulice Pod Hájem, a to v úseku v ulici Vojtěcha Dundra až po ulici Malá Strana. Dopravní obsluha přilehlé oblasti je zajištěna sítí místních komunikací,“ informovala na webu města mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Od pondělí 3. května až do úterý 18. května bude uzavřen úsek sil. III/2384 - Kladno-Rozdělov - Velká Dobrá, z důvodu opravy železničního přejezdu v rámci stavby Oprava trati Kladno - Krupá. Současně bude uzavřena cesta přes trať pro pěší a cyklisty "Na Lapáku".