Jak připomněla mluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová, město Kladno je zásobováno pitnou vodou z „Kožovky“ třemi přívodními řady. Obnova se letos dotkne jednoho z přivaděčů o profilu 700 milimetrů. Plánovaná etapa stavby potrvá od poloviny ledna do května.

"Přípravné práce spočívají v manipulaci na síti na Kladně. Změnou toku vody v řadech a zvýšenými průtoky v potrubí může dojít k častějším poruchám,“ dodala mluvčí Kozlová. Nelze proto vyloučit, že v tomto období vám z kohoutku poteče voda mírně rezavá. Podle vodohospodářů to ovšem nemá vliv na její mikrobiologickou kvalitu.

„Akreditovaná laboratoř bude jakost dodávané vody pravidelně sledovat. Pokud dojde k výskytu zákalu v dodávané vodě, je nutné tuto skutečnost ohlásit vodárnám na zákaznickou linku,“ dodala Kozlová. Kontaktní telefony jsou: 840 121 121, 602 128 127. Příslušný provoz vodárny provede dle možností odkalení na daném úseku vodovodní sítě.

Aktuální informace o případných odstávkách mohou odběratelé sledovat na webových stránkách www.svas.cz prostřednictvím Google map. Doporučujeme zobrazení mapy minimálně v měřítku 1: 1700, kdy se detailně ukáže každý dům a instituce, jež se přerušení dodávky vody dotkne.

Středočeské vodárny nabízejí bezplatnou službu SMS Info, kdy registrovaní uživatelé dostávají informace o aktuálních haváriích na vodovodní a kanalizační síti a v dostatečném předstihu o plánovaných odstávkách. Tuto službu využívá na 11 821 odběratelů Středočeských vodáren. Středočeské vodárny, a.s. se odběratelům omlouvají za možné komplikace a děkují za pochopení a trpělivost.

Tato významná akce je pokračováním největší vodárenské investice na Kladně, která probíhá od roku 2017 a její dokončení se předpokládá v roce 2023.

Kterých obcí se týkají změny dodávek vody, související s opravami přivaděčů:
Kladno, Braškov, Braškov-Valdek, Doksy, Dolany u Kladna, Drnek, Družec, Horní a Dolní Bezděkov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kyšice, Libušín, Malé Kyšice, Pletený Újezd,
Tuchlovice (Srby), Unhošť, Unhošť-Nouzov, Unhošť– Hřebenka, Velká Dobrá, Nová Studnice, Velké a Malé Přítočno.

Středočeské vodárny, a.s., jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ, části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou téměř tři sta tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotě přesahující 6 miliard korun, který představuje více než dva tisíce pět set kilometrů vodovodní sítě a přes devět set třicet kilometrů kanalizačních stok.