„Jsem velmi rád, že je celá akce úspěšně dokončena. Nové učebny a stavební úpravy byly zahájeny v červenci a částečně zasáhly do začátku školního roku. Nejviditelnější jsou samozřejmě rekonstrukce učeben. Máme novou učebnu přírodopisu a chemie, fyziky a dílny. Do všech těchto tříd bylo dodáno nové zařízení a učební pomůcky. Další stavební práce zajistily bezbariérové vstupy do areálu školy a také do tělocvičny a s tím související úpravy zpevněných ploch, osazení vrat a branky na nádvoří školy. V odborných učebnách jsou nově akustické podhledy, akustické obklady zadních stěn a bočních meziokenních pilířů. Opraveny jsou také stěny, obklady a podlahy a osazení nové sanity. Odborné učebny byly vybaveny novým školním nábytkem, repasovaly se také vstupní dveře a nové jsou zde i rozvody elektřiny, počítačové sítě, vody a osvětlení v odborných učebnách,“ řekl Zdeněk Vých, ředitel školy.

„Rekonstrukce školy byla financována prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ve spolupráci s Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem pro místní rozvoj. Konečná částka přesáhla 9 milionů korun, z dotací pokryjeme 85 procent nákladů,“ uvedl Tomáš Kutil, náměstek primátora.

„Letos město do školských zařízení investovalo více než 38 milionu korun a v tomto trendu chceme nadále pokračovat,“ dodal Dan Jiránek.