V zimě stroj odklidí sníh a poslouží jako sypač. „Jde nám především o technologie šetrné k životnímu prostředí. Likvidace plevele bez herbicidů na zpevněných i nezpevněných plochách či komunikacích je tímto strojem poměrně jednoduchá. Pomocí speciálního předního nástavce jsou jednotlivé plevelné rostliny smáčeny horkou vodou, které poté usychají,“ řekl kladenský primátor Dan Jiránek.

Působením horké vody dochází u zasaženého plevele k narušení buněčné struktury spařením a tím k nevratnému poškození jejich částí, nebo i celého kořenového systému, podobně jako u chemického procesu. Zbytky rostlin následně stačí po pár dnech uklidit standardními mechanickými postupy.

„Parní nástavba je jednou z možností použití nového multifunkčního vozu, který jsme začali tento týden používat v ulicích města. Podle potřeby se jednotlivé nástavby na autě dají vyměnit jedním člověkem za pár minut. Pro mechanický úklid jsou k dispozici přední kartáče se speciálním ramenem s abrazivním kartáčem a na zimu je připravena nástavba se sypačem, variabilní radlicí i chodníkový odmetač. Použití všech modifikací tohoto stroje je velmi jednoduché a hlavně s ním pomůžeme celoročně k udržování většího pořádku v našem městě,“ řekl Oldřich Černý, jednatel Údržby Kladna a radní města.