Projekt na mateřskou školu začal vznikat již v roce 2015, kdy byla v přípravě novela školského zákona, schválená o rok později. Ukládala obcím povinnost přijímat i dvouleté děti. „Později, v roce 2018, byla sice tato novela zrušena, ale zájem o mateřské školy ze strany rodičů dvouletých dětí je stále velký. Otevření nového zařízení umožní v nutných případech přijímání mladších dětí do předškolního vzdělávání na území města, a to i v průběhu školního roku,“ vysvětlil primátor Kladna Dan Jiránek s tím, že například při letošních zápisech byla podána přihláška pro 210 dětí mladších tří let a při současné kapacitě školek může město zatím uspokojit maximálně polovinu z nich. Nová školka také ulehčí přetíženým zařízením, kde bude moci dojít ke snížení počtu dětí ve třídách.

Dvoupodlažní budova na sídlišti 9. května byla postavena na přelomu 50. a 60. let jako mateřská škola a sloužila tak do počátku 90. let. V suterénu měla i kryt civilní ochrany, který je zachovalý. Zrušení školky zapříčinil prudký pokles demografické křivky koncem 80. a začátkem 90. let. Později přízemí využívala dětská knihovna a v části suterénu fungovala vývařovna pro důchodce. V patře pak před několika lety ukončila činnost kulečníková herna. Již několik let je budova opuštěná.

K objektu patří oplocený pozemek, který býval zahradou původní mateřské školy. Herní prvky v části zahrady sloužily doposud jako veřejné dětské hřiště. „Se začátkem stavebních prací musíme hřiště z pochopitelných bezpečnostních důvodů uzavřít. V budoucnu už zahrada nebude široké veřejnosti přístupná a vrátí se k původnímu účelu,“ upozornil primátor.

Stavební úpravy s rozpočtem zhruba 30 milionů korun začnou v nejbližších týdnech a budova bude nově bezbariérová. „Největším konstrukčním zásahem tak vestavba elektrického výtahu. Výtah obslouží osobní dopravu i dopravu surovin a zásobování kuchyně,“ uvedl náměstek primátora Tomáš Kutil a dodal: „Provozům jídelny, kuchyně a skladu bude věnován suterén. V přízemí školky bude hlavní vstup do objektu s kanceláří vedení, třemi šatnami i jedním oddělením s kapacitou 24 dětí. V patře pak budou další dvě oddělení se zázemím pro celkem 48 dětí a konzultační místnost pro pedagogy.“

Výtvarné řešení fasády školky bude respektovat původní dobovou střídmou barevnost. Jedinými nově navrženými výtvarnými prvky jsou pro děti vesele barevné obdélníky mezi okny na severní a jižní straně budovy.