„Participativní rozpočet přináší vedení města podněty přímo od občanů a tím se mohou přímo zapojit do dění ve městě. Jak ukázal loňský ročník, obyvatelé Kladna chtějí více zeleně v ulicích a také kvalitní volnočasové prostředí. Ulice ČSA je jednou z velmi rušných míst ve městě a zeleň ji oživí, stromy i keře sníží prašnost i hlučnost a v létě nabídnou lidem stín. Děkuji všem, kteří se do participativního rozpočtu zapojili,“ řekl primátor Kladna Dan Jiránek.

Právě v těchto jarních dnech zaměstnanci městské společnosti Údržba Kladno sázejí stromy a keře, konkrétně se jedná devět vzrostlých javorů babyka, třicet keřů meruzalky alpské a dalších dvacet sedm keřů tavolníku. Celková cena je téměř 100 tisíc korun.