"Zařízení je určeno ke sběru, výkupu a využití odpadů. Souhlas k provozování vydal Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Areál zařízení se stává z haly na zpracování odpadů, čistírny odpadních vod, neutralizační stanice a administrativní budovy," řekla mluvčí společnosti Veolia Využití odpadů ČR, Marta Augustýnková.

V hale na zpracování odpadů se nachází technologie na drcení plastů a briketování neželezných kovů. Dále zde probíhá separace a demontáž vyřazených zařízení. Recyklují se zde a pro další využití připravují plasty a hliníkové třísky. Využitelnost a čistota odpadů se zvyšuje ručním dotřiďováním a mechanickým rozebíráním vícedruhových odpadů na jednotlivé komodity.

„Z hliníkových třísek se procesem drcení, odstředění a  lisování tvoří brikety, které se po roztavení ve slévárnách opětovně využívají pro výrobu materiálu. Vytříděné jednodruhové plasty se zpracovávají nadrcením na frakci, z níž se následně vyrobí regranulát, který v některých případech průmysloví zákazníci vyžadují navrátit i do vlastní výroby. V takovém případě odpad prakticky nevzniká, protože je využitý ve stejném výrobním procesu,“ upřesňuje Michal Stieber, jednatel a obchodní ředitel společnosti Veolia Využití odpadů ČR.

Zařízení přineslo do regionu nové pracovní příležitosti. Ve dvousměnném provozu pracuje v hale na zpracování odpadů 12 zaměstnanců. Společnost Veolia Využití odpadů ČR plánuje využívat nové zařízení nejen pro své stávající zakázky, ale nabídnout zpracovatelské kapacity v Kladně i novým průmyslovým zákazníkům a dalším partnerům na území Prahy, Středočeského i Ústeckého kraje.