Obyvatelé přilehlého sídliště to pochopitelně velmi rozladilo a bouří se. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý majetek, má na opatření vlastník právo. „Chápu, že je to pro lidi žijící v této lokalitě nepříjemné, když byli roky zvyklí parkovat zdarma, ale bohužel se v poslední době stávalo, že problém se zaparkováním měli právě naši zákazníci. Nezbylo než učinit tento krok,“ sdělil Vít Heral z oddělení komunikace NC Oaza Kladno.

„Nákupní centrum má povinnost v první řadě nabídnout pohodlný parking pro své zákazníky, respektive nájemce. Nelze se divit, že ve chvíli, kdy má zákazník centra problém komfortně zaparkovat, reagujeme v jeho prospěch. Závorový systém přinese pohodlné parkování zákazníkům v kteroukoliv dobu včetně Vánoc, odpoledních špiček či v průběhu pořádaných akcí v okolí,“ sdělil Vít Heral a dodal: „Nelze ani obviňovat naše nákupní centrum z toho, že rezidentům chybí parkovací místa. Nákupní centrum nemůže donekonečna suplovat dlouhá léta neřešený nedostatek parkovacích míst v přilehlých sídlištích, přesto to roky dělalo, ale situace začala být neúnosná,“ sdělil.

Někteří lidé si navíc zvykli své vozy ponechávat na parkovišti ve větší míře trvale, a dokonce se plocha stala i odkladištěm vraků. Přibývalo též nebezpečných manévrů řidičů, kteří si dělali z parkoviště zkušební závodní okruh. Vše přerostlo do takové míry, že policisté odmítali tyto případy řešit a situace se naopak rok od roku zhoršovala. Vlastníci proto řekli dost!

Přesto učili vstřícný krok a nabízejí obyvatelům sídliště několik typů výhodného parkovného, které lze využívat například jen v nočních hodinách od 20 hodin do 8 hodin za cenu ročního poplatku 4 500 korun, v přepočtu to je 12,5 korun za noc, anebo celodenní parkovné za cenu 13 500 korun ročně, kdy na jediný den částka vychází na 37,5 korun. Měsíční paušál na noc činí dále 450 korun a při celodenním parkování pak 1300 korun.

Parkovacích míst je v lokalitě, kterou provozuje obchodní centrum, k dispozici celkem 525, přičemž od počátku měsíce října projevilo zájem pronájem již 40 rezidentů.

„V současnosti nadále přijímáme objednávky rezidentů k pronájmu parkovacích míst, na základě analýzy provozu vyhodnotíme, kolik jsme jich celkem schopni rezidentům nabídnout,“ potvrdila Vít Heral. Podle vedení obchodního centra není ani současný zavedený režim fungování parkoviště 2 hodiny zdarma a poté 30 korun každá započatá hodina, definitivní.

„Máme nejmodernější technologii, která umožňuje vyhodnotit data získaná provozem – průběžně je analyzujeme a režim parkování dle potřeby upravíme, ať už dočasně či dlouhodobě. Konkrétně pro období vánočních nákupů prodloužíme bezplatné parkování ze dvou na tři hodiny ve všední dny, o víkendech na pět hodin. Tento systém vyhodnotíme a pokud se ve prospěch zákazníků osvědčí, rádi u něj zůstaneme,“ uzavřel Vít Heral.

Podle některých obyvatel lokality, mezi které patří například stěžovatel Radek Jícha, by mělo město učinit vstřícný krok, pomoci situaci řešit a umožnit lidem parkování zdarma. „Na jiných místech v Kladně město také buduje parkování pro lidi zdarma, ať už je to u nemocnice, na Sítné a tak dále. My jsme také obyvatelé Kladna a platíme daně, proč se na nás zapomnělo? “ zlobí se muž.

I další oslovení lidé jsou nastalou situací roztrpčeni a potvrzují, že zaparkovat v sídlišti nyní večer po návratu domů ze zaměstnání je téměř nadlidský výkon. „Bydlíme v sídlišti patnáct let, ale takhle hrozná situace tu nikdy nebyla. V rodinách navíc přibyly vozy, takže jich lidé mají mnohonásobně více, než tomu bývalo. Jezdím večer dokola i dvacet až třicet minut, než najdu místo. Nejhorší je, že si u domu kolikrát nemůžete ani vyndat nákup,“ potvrzuje řidič Petr Jelínek a dodává, že ani rezidenční místo není někdy zárukou. „Moje matka s tchyní bydlí v sousedství Oázy v nové zástavbě. Při výstavbě se rovnou platilo za jedno parkovací místo, bohužel se mi stane, že přijedu, a i to je obsazené.“

Mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková k problematice dodává, že parkovací místa v kladenských sídlištích skutečně chybí v mnoha lokalitách a město hledá vytrvale řešení, jak situaci zlepšovat. "V rámci revitalizací vždy hledáme možnosti, jak bychom mohli jejich počet alespoň trochu navýšit bez nutnosti rušení zelených ploch. Počet aut v sídlištích se bohužel neustále zvyšuje a není možné veškerou zeleň nahradit betonem. I samotní obyvatelé sídlišť jsou nejednotní v názorech, jedni chtějí pohodlně parkovat, druzí chtějí více zeleně."