Jak potvrdil dosavadní starosta Štěpán Hon, řádně zvolený v roce 2014, klesl počet zastupitelů v Líském pod usnášeníschopnou hranici a z tohoto důvodu bylo nutné získat náhradníka. Do voleb šli místní s jedinou kandidátkou Sdružení nezávislých kandidátů. Kromě dosavadních zastupitelů přibyly na šestičlenném seznamu nové adeptky Jindřiška Šalounová a Lenka Kůtková. Po sobotním sečtení hlasů starosta svůj post obhájil, s druhým nejvyšším počtem skončila Markéta Pěchoučková, třetím zastupitelem je Jiří Kopřiva, čtvrtou Jindřiška Šalounová a na pátém místě její nová kolegyně Lenka Kůtková. V zastupitelstvu tímto končí Václav Čiviš.

Co se týká investičních akcí, v obci mají nově vybudovaný vodovod i kanalizaci, takže schází pouze dobrozdání kolaudační komise. V následujícím období by podle starosty v Líském rádi vybudovali nové povrchy komunikací.