Jak uvedl děkan FBMI Jozef Rosina, laboratoře jsou postupně vybavovány nejmodernějšími přístroji a technologiemi pro výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství a jejich aplikací v medicíně. Určeny jsou pro výuku studentů i práci jedenácti vědeckých týmů fakulty. Významně tak zvýší kvalitu vědy ve fakultě a posunou ji mezi špičkové české instituce.

„Máme zde laboratoř zabývající se bolestí. Zkoumat budeme jak ji snížit, například 
u pacientů s nevyléčitelnými nemocemi, tak, aby jim nemuselo být podáváno takové množství opiátů a mohly jim být zkvalitněny poslední týdny života," popsal část náplně jedné z devíti laboratoří děkan.

Další maximálně čisté laboratoře se zabývají moderními nanotechnologiemi a nanomateriály, z nich mohou být vyráběny kupříkladu obvazy pro popálené. Jiné možnostmi zlepšení pohybu lidí, často mladšího věku, kteří prodělali mozkovou příhodu a jejich hybnost je po ní omezena.

„Často mají ochrnuté ruce nebo nohy a my se budeme snažit novými metodami rehabilitovat jejich končetiny," konstatoval Jozef Rosina 
s tím, že na dalším pracovišti se studenti a vědci budou zabývat elektrickými impulsy vysílanými lidským mozkem, srdcem a dalšími orgány. „Budeme tyto signály snímat a analyzovat. Výsledky pak kardiologům pomohou do budoucna lépe řešit problémy týkající se třeba srdečních vad," vysvětlil děkan.

Nechybí laboratoř zkoumající dýchací režim pacientů a nových šetrnějších metod pomoci jim bez stávajících dýchacích přístrojů a plicních ventilací, které mají i negativní účinky na jejich plíce.

Laboratoře mají celkovou plochu 750 metrů čtverečních. Jejich vybudování trvalo zhruba devět měsíců a stálo přes 45 milionů korun. Částku téměř 11 milionů zaplatila ze svých zdrojů škola, na zbytek sumy se jí podařilo získat státní dotace. Laboratoře jsou postupně vybavovány moderními přístroji za dalších několik milionů korun. Využívat ke své práci je budou nejen studenti kladenské FBMI, ale i dalších fakult ČVUT a jiných škol.