Jelikož po silnici projede denně až 11 tisíc vozidel, přičemž čtvrtina z nich jsou kamiony, řidiči musí počítat s tvorbou kolon. Práce jsou rozděleny do pěti etap. Hotovo má být do konce září. Celková cena je 48,1 milionu korun bez DPH.

Práce byly kvůli zrychlení akce zahájeny na přeskáčku. Aby nedošlo k dalšímu odkladu, nebude se zahajovat avizovaným úsekem přiléhajícím k obci Chržín a Uhy, což je plánovaná 5. etapa, ale navazujícím 950 metrů dlouhým úsekem (etapa č. 4) začínajícím na 37,2 kilometru (před křížením s účelovou komunikací) do 36,35 kilometru (křížení se silnicí II/616 u obce Nové Uhy). Zde se bude pracovat i na větvi křižovatky v délce 140 metrů.

Ředitelství silnic a dálnic bude na silnici, kde jsou zejména od kamionů vyjeté hluboké koleje, provádět frézování povrchu a pokládku nového asfaltu. Opravy budou probíhat celkem v pěti etapách a do sjízdného stavu bude uvedeno více než pět kilometrů komunikace.

„Souvislá údržba celého úseku nebude zahrnovat pouze údržbu asfaltových vrstev, ale její součásti je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění a oprava zpevněných příkopů a propustků. Trvalé svislé dopravní značení bude kompletně vyměněno a budou doplněny chybějící značky. Velkoplošné dopravní znační bude rovněž kompletně vyměněno,“ řekl mluvčí Martin Buček z Ředitelství silnici a dálnic ČR.

Kromě opravy povrchu silnice bude provedena výměna ocelových svodidel, která jsou místy zdeformovaná. „Pro zvýšení bezpečnosti na silnici bude provedena výměna kolmých betonových čel pod sjezdy, které nejsou chráněny svodidly, za dlážděná šikmá čela. Součástí akce je rovněž kácení náletové zeleně v silničních příkopech a případně v těsné blízkosti protihlukových stěn, tak aby mohla být zajištěna případná výměna poškozených částí zpevněných příkopů a běžná údržba v dalším období,“ dodal Martin Buček.

Součástí této opravy není oprava mostů ani protihlukových stěn, ty budou v případě potřeby pouze doplněny. Součástí akce nejsou ani přeložky inženýrských sítí. Práce na silnici budou prováděny po polovinách a za provozu provozu. Po tří stech metrech bude doprava řízena kyvadlově semafory.

Započetí rekonstrukce páteřní komunikace si pochvaluje i starosta Velvar Radim Wolák. Je si vědom, že se ale opravy neobejdou bez komplikací, proto zároveň prosí všechny řidiče o maximální ohleduplnost.

„Žádáme je zejména, aby si nezkracovali cestu přes Velvary nebo Velkou Bučinu, i zde probíhají stavební akce a zkratka se nevyplatí. Na Bučině město buduje novou kanalizaci a průjezd historickým jádrem města Velvary je též omezen. Uvítali bychom, kdyby s opravou povrchů došlo i k úpravám vedoucím ke zvýšení bezpečnosti a posílení protihlukových opatření. Nebezpečná je zejména křižovatka u benziny a křížení s komunikací do místní části Radovič. Hlukem trpí nejvíce obyvatelé Velké Bučiny a obce Uhy, ti by navýšení protihlukových stěn velmi ocenili,“ vyjádřil se k problematice starosta Wolák.