Uděleno bylo také ocenění in memoriam a Cena Vlastimila Kybala. Prestižní ocenění předali vyznamenaným starosta města Slaného Martin Hrabánek (ODS), 1. místostarosta Radek Vondráček (ANO) a 2. místostarosta Pavel Rubík (ODS).

Vyznamenanými osobnosti v letošním roce jsou:

Ladislav Rampa (Sport) – celý život se věnuje stolnímu tenisu, dřív hráčem, nyní trenérem mládeže. Jeho přínosy pro výchovu talentů jsou velké. Svoji dceru Pavlu dovedl až k medaili na Mistrovství Evropy kadetů ve čtyřhře. Od roku 2010 se věnuje trenérské činnosti Slánské mládeže, která patří do krajské špičky. V letošním roce byli chlapci krajskými přeborníky ve všech kategoriích.

Jaroslav Hložek (Kultura) – spoluzakladatel, dlouholetý člen a umělecký vedoucí legendárního uskupení Dividýlko. Člen komise pro partnerská města a podporovatel kulturního dění ve Slaném.

Jaroslav Dobner (Školství) – učitel na slánské ZUŠ, který díky svým odborným pedagogickým zkušenostem a schopnostem nadchl mnoho žáků pro zpěv a hudbu. Absolventi jeho pěveckých hodin vyhrávají kola pěveckých soutěží, působí v různých regionálních i celorepublikových kapelách či se hlásí na konzervatoře.

MUDr. Jiří Budka (zdravotnictví) – muzikant a spolupořadatel koncertů a divadelních akcí ve městě. S pojízdnou zubařskou ordinací zajišťoval dlouhé roky prevenci dětských pacientů ve slánských školách.

J.J. Pála - in memoriam (Přínos občanské společnosti) – v letech 1940 – 1944 starosta města Slaný, zakladatel továrny Palaba Slaný, předkladatel programu „Lepší Slaný“, který počítal s rozvojem veřejných staveb města, jako vybudování sportovního stadionu, rozhledny a přírodního divadla. Po válce byl spojen s nešťastným dopisem, který vedl k vyhlazení obce Lidice. Zemřel ve věznice v Ilavě na Slovensku.

Albrecht Heimberg, Pegnitz (Cena Vlastimila Kybala) – bývalý učitel na Christian-Sammet – Mittelschule v Pegnitz, spoluorganizátor partnerského setkání žáků této školy s 3. Základní školou. Pravidelně se aktivně účastní městských akcí ve Slaném, důležitá osoba v oblasti budování kultury a společenských vztahů mezi oběma městy.

O hudební vystoupení se ve slavnostní podvečer se postarali Martin a Josefína Carvanovi. Nechyběly ani úvodní fanfáry a státní hymna. V závěru slavnostního podvečera byl pro vážené hosty připraven bohatý raut.