„Většina dětí pojala úkol s velkou fantazií, a tak vznikla řada modelů vysněných školních zahrad, hřišť, bazénů, dopravních prostředků pro školní výlety či přímo mobilních škol," vyjádřila se Daniela Swart ze společnosti LEGO. Oblíbeným a nejčastějším tématem byly dopravní prostředky. Objevily se i náměty mobilních škol, které vás za probíranou látkou přenesou v čase či prostoru. Vhodná by k tomu podle dětí byla především auta, ale i letadla a lodě, v menší míře i helikoptéry a kosmické koráby.

K dalším nejčastějším námětům patřilo vylepšení školních zahrad nebo parků pro venkovní aktivity, děti také často stavěly vysněné školní bazény a sportoviště. „Nezapomínaly ani na vylepšení odborných učeben či inovace ve školních jídelnách. K originálnějším tématům patřily například důmyslné bezpečnostní systémy škol či zavedení výuky čar a kouzel," vyjmenovala Daniela Swart.

Vítězný návrh dětí ze školní družiny z Kamenných Žehrovic byl do soutěže poslán s následujícím textem: „Postavili jsme ze stavebnice lego model, který má znázorňovat naší školu a její okolí. Ve škole máme novou počítačovou učebnu, hezkou jídelnu a nové WC. Protože velice rádi chodíme ven do přírody, chybí nám na školní zahradě dětské hřiště, tzn. prolézačky a fotbalové hřiště. Věříme, že i my jednou přijdeme do školy a náš sen se nám vyplní." 

Za první místo školáci získali výlet do LEGO továrny se zábavným programem. Návštěva se uskutečnila tento týden. Do továrny přišlo třicet dětí většinou z první a druhé třídy. Nejprve obdržely od generálního ředitele Michaela McNultyho diplom. Následně si s nimi pohovořil o stavbě vítězného modelu. Poté vydaly na prohlídku oddělení továrny, kde se vyrábějí světoznámé minifigurky.
Profesionální modelář dětem vysvětlil a ukázal, jak se staví velké modely do Legolandu. Žáci měli také možnost vidět počítačový software, se kterým zaměstnanci pracují a vyzkoušeli si jak v něm lze návrhy modelů měnit.

Pak už nadešel čas her s oblíbenou stavebnicí. Na závěr dostaly ještě čtyři velké sety stavebnic na hraní do školní družiny. „Pro nás byla návštěva dětí osvěžující, i moji kolegové v továrně vždycky ožijí, když sem přijdou děti. Vlastně už při výrobě stavebnic máte možnost sledovat, že jsou děti z našich kostek nadšené, jak je dobře znají a opravdu a bez přehánění jim přinášejí radost. To je samozřejmě pro nás všechny velmi důležité. Při práci je dobré vidět i ty, pro které to všechno děláte," uzavřela Daniela Swart.