Například ve volebním okrsku č. 1 v Tuchlovicích přišlo v pátek odvolit 14 procent voličů, v sobotu dopoledne během prvních dvou hodin šest procent. „Myslím si, že lidí chodí zhruba stejně, jako v předchozích eurovolbách, kdy jsme měli něco přes dvacet procent. Nejvíce voličů chodilo včera hned po druhé hodině a pak zase na večer. Máme výhodu, že volební místnost máme hned nad restaurací, takže to lidi celkem bralo, navíc bylo i hezky. Když se blíží sobotní poledne, chodí už jen po troškách,“ řekla Věra Kettnerová, která v tuchlovické volební místnosti již léta vykonává funkci zapisovatelky. Ta si také povšimla, že více chodí lidé ve středním a pokročilém věku. „Mladé lidi tyto volby moc nelákají,“ potvrzuje.

Naopak v některých menších obcích, jako třeba v Královicích, bývá účast tradičně výrazně vyšší, než je republikový průměr. „I před pěti lety přišlo více voličů, nejvíce jich chodilo včera v odpoledních hodinách. Spíš bych řekla, že celkově chodí spíše mladší lidé,“ říká zapisovatelka volební místnosti v Královicích Alena Krumplová. Krátce po sobotní desáté hodině zde byla volební účast 33 procent.