Žižické družstvo do pivovaru dodává ječmen už sedmým rokem. V loňském roce na západ Čech putovalo sedmnáct set tun, tedy téměř všechen vypěstovaný ječmen vysoké kvality.


„Před několika lety jsme se na přímo, bez prodejní organizace, dostali k dodávání sladovnického ječmene do tohoto pivovaru. Pro nás to byla spolupráce velice zajímavá zejména z hlediska financí," popsal začátky spolupráce předseda Zemědělského a obchodního družstva Žižice Jaroslav Veselý, který se může pochlubit prvenstvím ve stejné soutěži z předešlého roku.


Při hodnocení dodavatelů je jedno, kolik který z nich ječmene vypěstuje. Zemědělec s padesáti hektary půdy klidně může předčit společnost disponující tisícovkou hektarů. Diplomy třem nejlepším se udělují podle tří základních kritérií. Prvním z nich je naplnění smlouvy, následuje samotná kvalita ječmene, v neposlední řadě je důležité také to, jak je dodavatel schopen reagovat na požadavky pivovaru.


Kvalita a tím i cena sladovnického ječmene závisí hned na několika faktorech. Tím první je bez pochyby příroda. Ta je schopna výnosy ovlivnit nejvíce. „V naší oblasti máme problémy se srážkami, z mého pohledu je lepší sušší rok než mokřejší," vysvětluje Jaroslav Veselý, podle jehož slov je důležité mít certifikované osivo. „Certifikované osivo si necháváme navíc namořit dalšími přípravky. Podstatný je také dobrý agronom, který je podle mě půlkou úspěchu," říká předseda.

Klíčové je také to, aby byl ječmen sklizen v tu pravou chvíli. Hlavními parametry, který musí dodavatelé sladovnického ječmene splnit, je daný obsah dusíku v zrnu, vlhkost do čtrnácti procent a přepad nad sítem.

„Veledůležitým ukazatelem v kvalitě ječmene je také klíčivost, která musí být u sladovnického ječmene nad sedmadevadesát procent. Klíčové pak je ve finále posklizňové zpracování, při kterém hraje velkou roli posklizňová linka. Při splnění všech těchto parametrů dochází k navýšení výkupní ceny za sladovnický ječmen," řekl Kladenskému deníku Jaroslav Veselý, podle něhož je v cestě k úspěchům velmi důležitá také motivace zaměstnanců. Dobře vychlazený zlatavý mok bychom ale v lednici Jaroslava Veselého hledali jen těžko. „Žádným pivařem rozhodně nejsem. Je to paradox, ale mnohem raději si dám skleničku dobrého vína," říká s úsměvem úspěšný předseda.