Na zmatek a chaos ve vedení státu si už každý občan zvykl a bere je s rezervou, ale když chybou zákonodárců není dostatek lékařské prevence pro ty nejmenší, rozpálí se i ta nejchladnější hlava do ruda.

Změnou legislativy zákona o veřejném zdravotním pojištění už nebude povinné očkování dětí hradit stát ze státního rozpočtu, ale zdravotní pojišťovny. S touto změnou nastaly také novinky v zásobování. Do ordinací pediatrů a praktických lékařů již nebudou očkovací vakcíny dodávat hygienické stanice, jak tomu bylo dosud, ale nově sjednaná firma, u které se mají lékaři zaregistrovat a objednat si tak potřebné medikamenty. Ovšem podle některých lékařů nebyla tato změna včas avizována.

„Nikdo nás nekontaktoval. Žádné oficiální zprávy jsme nedostali, nikdo nám nic neřekl. Od hygienické stanice jsme obdrželi poslední objednané zásoby. Dál jsou pouze zmatky. Počítám, že řešení přijde v září. O prázdninách se děti na očkování stejně nezvou, ale některé jsou rozočkované. Pro novorozence máme zásoby do konce roku, ale víc ne,“ uvedla Jana Bernartová z dětského střediska ve Smečně.

Největší obavy jsou o dostatek takzvané hexavakcíny. Očkovací látky, jež děti chrání proti šesti nemocem: jedná se o záškrt, tetanus, černý kašel, obrnu, žloutenku typu B a Haemophilus influenzae. Chybějí také očkovací látky například proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám.

„Vše, co jsme měli, jsme rozdali pediatrům. Snažili jsme se je podělit spravedlivě. Nyní už to není v naší kompetenci a vše, co se týká distribuce očkovacích látek, má na starosti sjednaná firma. My jsme to zjistili minulý nebo předminulý týden, ale přes nás již nic nepůjde,“ informovala Miroslava Halwigerová, krajská epidemioložka.

Podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR bude počínaje dne 13. 7. 2009 zahájen rozvoz Infanrix Hexa v předem domluvených termínech mez společností Avenier a pediatry do místa jejich ordinací. Ale předtím se musí lékaři zaregistrovat a doložit kopii rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

„Firmu, která má zajišťovat dodávky očkovacích vakcín, jsme kontaktovali. Řekli nám, že se později ozvou, ale zatím se neozvali. Naposledy jsme dostali šest dávek očkovacích vakcín na zarděnky, příušnice a spalničky. V současné době nám zbyla jedna. Kolem 50 dětí musí počkat s očkováním, než přijdou vakcíny,“ popsala situaci Kladenskému deníku Eva Kosinová z dětského střediska v Kladně.

Podle zprávy MZ budou požadavky praktických dětských lékařů na IV. čtvrtletí 2009 na očkovací látku Infanrix Hexa řešeny standardním způsobem. Na základě sběru dat od praktických dětských lékařů předaných společností Avenier, která budou předána MZ k vystavení objednávky.

„Problém s očkovacími látkami je celoevropský a musím říct, že u nás jsme na tom mnohem lépe než třeba ve Francii, kde nedostatek vakcín trvá téměř půl roku. Neříkám, že podobné změny nekomplikují lékařům práci, ale já sama si moc dobře pamatuji situace, kdy bylo mnohem hůř,“ řekla Kladenskému deníku dětská lékařka Blažena Hubková z Kladna.