Když Němci 22. června 1941 napadli Sovětský svaz, Olga končila 7. třídu. Jako mladá se aktivně zapojila do odbojové činnosti. V první třetině roku 1943 pracovala nejprve s partyzány jako průzkumnice a spojka v partyzánském oddíle Sidora Artěmoviče Kovpaka. Od března 1943 do ledna následujícího roku působila v partyzánském oddíle Michajlova – Oduchy a poté v oddíle Zarodinu velitele Šišky.

Spolubojovníci si velmi vážili jejího mistrného a konspirativního sbírání cenných zpráv a jejich předávání štábům partyzánských oddílů. Zúčastnila se bojů o osvobození měst Ostrog, Rovno, Luck, Vladimír-Volyňský a Kovel.

Za svoji statečnost v boji s nepřítelem obdržela tato žena, která žije již 40 let v Kladně, mnoho vyznamenání a medailí našich i zahraničních. Do České republiky se z Ukrajiny přestěhovala v roce 1947.