Samotná truhla, do které mohli v době Vánoc na náměstí Starosty Pavla lidé přispět, obsahovala přes 67 tisíc korun. Zbývající peníze pak byly vybrány jako vstupné na adventní koncerty Česká mše vánoční a Kühnova dětského sboru.

„Celkový výtěžek bude rozdělen dle aktuálního počtu dětí mezi dětské domovy v Ledcích, Unhošti a Novém Strašecí a Dětské centrum Kladno. Částky musí ještě schválit radní města a následně zastupitelstvo,“ uvedla mluvčí kladenské radnice Lucie Steinerová, která nezapomněla poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili.