Všichni tři kladenští finalisté chodí do deváté třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. „Už to, že hned tři žáci z jedné třídy postoupili do celostátního finále, je pro nás ohromný úspěch," řekla učitelka informatiky na ZŠ Amálská Jana Panáčková.

A co víc, Václav Vinkl byl zatím nejúspěšnějším žákem této školy, která se soutěže účastní každý rok.

„Žákyně Jana Součková, která se umístila na 15. místě, byla nejlepší dívkou soutěže. Také 25. místo Michaely Bouškové je velmi pěkným umístěním v tak náročné konkurenci," dodala Panáčková.

Znalosti i logika

První část soutěžních úloh prověřila základní vědomosti dětí o informačních technologiích a druhá se věnovala spíše matematice a logickému myšlení. „Pořadí výherců určil počet správných odpovědí a při stejném počtu odpovědí rozhodl čas, za který byly otázky zodpovězeny," vysvětlil pravidla Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT), která soutěž pořádala.

Prvního kola, které probíhalo formou online testu přímo na školách, se v listopadu účastnilo 3070 žáků z celkem 181 základních škol. Z Kladna se do soutěže registrovala také ZŠ a MŠ Doberská, jejíž žáci letos ovšem nepostoupili. „Tímto bychom chtěli všem účastníkům poděkovat za účast v soutěži IT-SLOT. Zároveň děkujeme vyučujícím, kteří se podíleli na realizaci soutěže v prvním kole na jednotlivých školách," uvedl ředitel SSŠVT.

Hodnotné ceny

Tři nejlépe umístěné školy a jejich žáci si navíc odnesli hodnotné ceny. Kladenská základka vyhrála tablet, který podle Panáčkové využijí nejen při výuce informatiky. „Už teď se těšíme na další ročník.

Věříme, že tento úspěch bude motivací pro ostatní žáky," uzavřela učitelka s tím, že Václav Vinkl se bude informatice pravděpodobně věnovat i při budoucím studiu.

AUTOR: GABRIELA KREJČOVÁ