Od 18 hodin následuje pietní akt u Masarykova hrobu na lánském hřbitově. Vrchol pak následuje v 19 hodin na sokolském cvičišti: bude zapálena Masarykova vatra, což doprovodí i vystoupení místního pěveckého sboru Chorus Laneum. Mimochodem – tento smíšený sbor slaví letos kulatiny. Sólista opery Národního divadla Vladimír Doležal jej za přispění manželky a dalších spolupracovníků vytvořil před deseti lety.

Masarykova vatra má tradici ještě podstatně delší. Podnět k uspořádání akce – vlastně k jejímu obnovení – vzešel od ředitele tehdejšího Okresního muzea v Rakovníku (což je dnešní Muzeum T.G.M.) Františka Povolného a obecního kronikáře Františka Pošty již přes 18 lety; ve skutečnost tyto představy proměnili místní dobrovolní hasiči 14. září 2001. Od té doby hoří vatra každoročně.

Historické kořeny však má slavnostní oheň spojovaný s Masarykovým úmrtím již v roce 1935. Což – ano, správně – bylo ještě za jeho života. Tehdy místní hasiči přišli s nápadem, aby 7. března na počest 85. narozenin Prezidenta Osvoboditele úderem 19. hodiny zaplály ohně ve všech obcích po celé republice, kde mají hasičský sbor. Přímo v Lánech, kde zapálení vatry ještě předcházel lampionový průvod, se akce setkala s masovou účastí. Početně navštíveny pak byly ohňové akce k poctě Masaryka i v dalších dvou letech.

V roce 1937 však v Lánech vzplála Masarykova vatra dvakrát. V té době již bývalý prezident 14. září zemřel – bylo to právě na zámku v Lánech – a tak hořel oheň znovu 21. září. V den jeho pohřbu. Následně padlo rozhodnutí zapalovat v Lánech vatru jako připomínku Masarykova odkazu v jeho úmrtní tedy – 14. září. To se však stalo pouze v roce 1938. Poměry za okupace během druhé světové války připomínání Masaryka nepřály. Až v roce 1946 hasiči akci obnovili; vrátili se tehdy k březnovému termínu. Konala se však jen do roku 1948. Následovala pak půl století trvající pauza, aby se v roce 2001 ukázalo, že tato tradice není vyhaslá.