Slavnostní předávání se konalo v obřadní síni kladenské radnice. Dárcům přišli poděkovat zástupci města ČČK i zdravotních pojišťoven. Pro zpestření slavnosti zahrálo kytarové trio z Labyrintu pod vedením Jaroslava Černuckého.

Nejmladší z oceněných dárců, Daniel Brandl (42 let), začal dávat krev před dvaceti roky. K nejstarším patřil Josef Dvořák (65 let), který začal krev dávat před čtyřiceti roky.

Mezi oceněnými byla i jedna žena, Drahomíra Fišerová (53 let) „Krev jsem začala dávat ve svých osmnácti letech hlavně kvůli záchraně lidského života. Sama nevím, kdy ji budu potřebovat," řekla Kladenskému deníku.

„V okrese Kladno je velký zájem o dárcovství krve i mezi mladými lidmi. Dárců se hlásí hodně i proto, že jsou pravidelně kontrolováni a vědí, že jsou zdraví," uvedla ředitelka ČČK Kladno Stanislava Klicmanová Maříková. „Snažíme se dělat propagaci dobrovolného dárcovství krve ve středních a vyšších školách, dále při různých akcích pro mladé lidi," dodala.

Stříbrné a bronzové ocenění je předáváno v budově ČČK Kladno. Slavnostnější předávání zlatého ocenění se koná dva až třikrát ročně, podle počtu dárců, kteří mety osmdesáti odběrů dosáhnou. Loni předával ČČK Kladno ocenění i rekordmanovi Lubomíru Gregorovi, který měl 120 odběrů krve.

Také zdravotní pojišťovny dárce oceňují. Například za 10 a 20 odběrů krve dostávají bonusy v podobě slev na vitaminy, léky, brýle a zdravotní pomůcky. Za zlaté kříže pak větší bonusy, například finanční poukázky na pohybové aktivity, procedury v lázních, masáže, plavání či očkování. ČČK Kladno je navíc obdarovává hodnotnými věcmi, nyní to byly hodinky.

Český červený kříž se snaží pro dárce krve prosadit i další bonusy. „Bojujeme o to, aby lidé, kteří jsou dárci krve, mohli jezdit autobusy bezplatně. Dále se zasazujeme o to, aby dárci byli ošetřeni u lékařů přednostně, tak jako tomu bylo dříve. Myslíme, že si to zaslouží," prohlásila Stanislava Klicmanová Maříková.

„Magistrát nás podporuje. Jsme jedna z mála okresních organizací, která může předávat ceny takto slavnostně. Jiné nám toto závidí, protože je musí odesílat poštou, což je dost neosobní," dodala ředitelka Klicmanová Maříková.

Ocenění dárci - Oceněno bylo celkem 17 dobrovolných dárců krve (na slavnost jich přišlo 14). Daniel Brandl (42 let), Vladislav Kup (55), Tomáš Sojka (55), Lubomír Antoš (56), Pavel Bakeš (56), Josef Dvořák (65), Jan Šafařík (58), Jiří Nedvěd (56), Drahomíra Fišerová (53), Miroslav Černý (65), Jan Mucha (61), Milan Hanzelin (53), Josef Libotovský (56), Jiří Rajtora (62), Jiří Hlaváček (59), Vladimír Kosina (55), Jan Mařík (63).

Mezi oceněnými byla jediná žena

Mezi sedmnácti dárci krve oceněnými zlatým křížem za osmdesát bezplatných odběrů měli jednoznačnou převahu muži. Něžné pohlaví zastupovala jediná žena, Drahomíra Fišerová z Vrbičan.

Jak dlouho se věnujete dobrovolnému dárcovství krve?
Od svých osmnácti let.

Kolik máte za sebou odběrů, respektive darovaných litrů krve?
Absolvovala jsem celkem 82 odběrů a darovala tak zhruba 41 litrů krve.

Proč jste se vlastně kdysi rozhodla dobrovolně darovat krev?
Krev dobrovolně daroval můj tehdy ještě budoucí manžel a já se rozhodla ho následovat. Roli v tom ale hrálo i moje vlastní přesvědčení. Člověk nikdy neví, jestli nebude sám někdy krev potřebovat.

Jistě jste již v minulosti získala řadu ocenění. Můžete přiblížit kolik a jakých?
Mám všechny tři plakety Jana Jánského - zlatou, stříbrnou i bronzovou. Ocenění Zlatým křížem III.třídy je zatím mým vrcholem. V odběrech a dobrovolném dárcovství krve bych však chtěla pokračovat. Pokud to zdraví dovolí, chci dosáhnout další mety, což je 120 odběrů.

Autoři: Pavel Dvořák a Luboš Hora