K obědu zahrála Malá selská muzika. Ve 13.40 hodin po uvítání starostou města vystoupila kapela Moribundus Blues. Od 15 hodin následovala soutěž v pojídání povidlového koláče. Od 17.45 hodin byla další soutěž pití tupláku piva na čas, poté zahrála Swing Quartet Oty Martinovského. Od 20.30 hodin zahrála k tanci a poslechu Trio Strakonice. 

Jiří Skála