Žádost o zapojení do systému města v oblasti využitelných složek komunálního odpadu je podnikatelům k dispozici na webových stránkách města. „Odbor životního prostředí následně žádost posoudí z hlediska množství produkovaného odpadu, určí konkrétní stanoviště s ohledem na sídlo provozovny a kapacitu sběrného místa a předloží radním ke schválení návrh smlouvy. Pokud to rada schválí, bude podnikatel vyzván k podpisu smlouvy a k úhradě poplatku,“ sdělila mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

Do první kategorie spadají kanceláře a malé nepotravinové prodejny, kdy podnikatel zaplatí ročně 750 korun. Do druhé kategorie jsou zahrnuty rovněž kanceláře a větší nepotravinové prodejny, u nichž živnostníci za rok zaplatí 1500 korun. Daň je u obou kategorií patnáctiprocentní.