Získání bytu bude mít specifická pravidla, které nyní slánská radnice vytváří. Každý případ bude navíc pokaždé individuálně pečlivě projednáván se sociálním odborem a s fondem, ze kterého město finanční prostředky získává. Žadatelé budou muset prokázat, že alespoň jeden ze dvojice je ekonomicky aktivní i to, jak se finanční situace uživatelů sociálního bytu vyvíjí. V případě jejího zlepšení, nárok na tuto pomoc po čase zanikne a do bytu se nastěhuje jiný potřebný žadatel.


„O vybudování těchto bytů zejména na podporu mladých rodin jsme se snažili delší dobu. Nyní jsme uspěli při získání evropské dotace a do jejich vytvoření investujeme celkem 11 milionů korun, přičemž milion korun dá město Slaný jako spoluúčast,“ řekl starosta města Slaného Martin Hrabánek (ODS). Podle starosty budou bytové jednotky vytvořeny ve třech městských domech, a to v Masnokrámské, Soukenické a Wilsonově ulici. Výběrové řízení na zhotovitele ještě vypsáno nebylo, přesto by se tak mělo stát v nejbližší době. Pokud se následně nikdo z účastníků tendru neodvolá, radnice by rekonstrukci prostor ráda ukončila ještě letos. 


V Kladně byty nerozlišují na sociální a jiné. Městské byty jsou podle mluvčí radnice Lenky Růžkové z většiny obsazené, pokud se nějaký uvolní, město informaci zveřejní a nabídne ho občanům v souladu s pravidly pro přidělování bytů. 


V pravidlech stanovené koeficienty zvýhodňují v Kladně sociálně ohrožené občany, především žadatele s malými dětmi. Ve výjimečných případech může Rada města na doporučení bytové komise přidělit byt i mimo obálkovou metodou. „Tuto praxi uplatňuje právě pro sociálně slabé rodiny. Seniorům a zdravotně handicapovaným osobám nabízíme byty za snížené nájemné. Kladno také zřídilo Azylový dům Kladno, kde mohou nalézt ubytování matky s dětmi,“ uzavřela mluvčí.