„Charita se věnuje pomoci potřebným lidem ve slánském regionu. Od svého založení pomáhá Farní charita Slaný ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Slaný osamělým matkám s dětmi, seniorům, rodinám a dalším lidem, kteří se nacházejí v tíživé ekonomické a sociální situaci. V současné době poskytuje zejména potravinovou a materiální pomoc lidem v hmotné nouzi,“ popsala ředitelka Kubištová.

Do budoucna se chce charita dále rozšiřovat o poskytování ošacení a vybudování charitního střediska, jehož součástí bude i komunitní centrum pro seniory, které povede především k možnosti setkávání seniorů v rámci zájmových, volnočasových a vzdělávacích aktivit. „Charita má zájem o spolupráci s dobrovolníky a též přijímá dary na svou činnost. Kontakty pro případné zájemce o spolupráci i bližší informace o činnosti charity jsou uvedeny na webových stránkách fchslany.cz a bankovní spojení pro případné dárce je 2740127401/0600,“ dodává ředitelka.

Ve vánočním čase se díky tomu uskutečnil dokonce benefiční koncert na podporu Farní charity Slaný a její činnosti. Koncert se konal v Klášteře bosých karmelitánů, kde vystoupil pěvecký sbor Achach složený ze studentů slánského gymnázia a orchestr Ensemble Academia pod vedením Matěje Bartoně. Zazněly zde nejen klasické české koledy, ale i populární světové skladby.

Farní charita Slaný zve všechny srdečně i na Tříkrálový koncert, který se bude konat ve středu 9. ledna 2019 v 16 hodin opět v Klášteře bosých karmelitánů ve Slaném. Vystoupí zde žáci Základní umělecké školy Slaný. Vstupné je zdarma. Návštěvníci koncertu zde budou mít možnost finančně podpořit Tříkrálovou sbírku, která bude tradičně probíhat v celé České republice ve dnech od 1. do 14. ledna.