close Co je koronavirus? info Zdroj: Deník zoom_in "Na základě dnešního operativního jednání vedení města s krizovým řízením města ohledně nepříznivého vývoje epidemiologické situace v našem regionu, se město Slaný a zástupci městských organizací, společně rozhodli zavést preventivní opatření. Následující opatření platí do odvolání," sdělila ve středu odpoledne mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

"Město Slaný ruší všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce konající se v prostorách městských zařízení. Snažíme se tak předejít kumulaci osob a případnému šíření nákazy," vysvětlila mluvčí.

Všechny městské organizace například Vlastivědné muzeum, Víceúčelová sportovní hala, Kulturní zařízení města Slaného, knihovna, hvězdárna apod. ruší od soboty 14. března veškeré své naplánované akce a akce pro veřejnost. "V otázce sportovních soutěží organizovanými oddíly a kluby vedeme jednání. Aktuální informace sledujte, prosím, na informačních kanálech jednotlivých organizací webové stránky, sociální sítě a podobně," zdůraznila Růtová.

Online reportáž

S ohledem na rychlý nárůst počtu nakažených ve Středočeském kraji, se ve Slaném rozhodli pro preventivní opatření a minimalizaci přenosu nákazy. Dá se předpokládat návrat občanů z jarních prázdnin z oblastí s vysokým výskytem COVID-19 a nového typu SARS-CoV-2. Po zralé úvaze a ve shodě s řediteli mateřských škol, budou ve Slaném uzavřeny od pondělí 16. března také školy mateřské!

"Apelujeme tímto na občany, aby dodržovali hygienická pravidla dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a dalších odpovědných organizací (hygienická stanice, Státní zdravotní ústav), abychom co nejdříve mohli obnovit běžný provoz," opozorňuje vedení města Slaného.

Starosta města Slaný v souladu s přijímanými opatřeními v rámci České republiky (k onemocnění COVID-19) doporučuje pravidelně sledovat následující webové stránky:
- Portál krizového řízení Středočeského kraje (Aktuální informace ke oronaviru COVID-19): https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktuality/aktualni-informace-ke-koronaviru-covid-1-95106/
- Stránky Ministerstva zahraničí (doporučení a varování): https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
- Stránky ministerstva zdravotnictví (přijatá opatření): https://www.mzcr.cz/
- Stránky Vlády ČR (přijatá opatření): https://www.vlada.cz/
- Stránky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (opatření, informace): http://www.khsstc.cz/
Občané dále mohou využít relevantní kontaktní telefonní čísla:
· Krajská hygienická stanice, protiepidemiologické oddělení, Kladno:
Tel.: 312 292 010, 312 292 020 nebo 771 137 070 (denně v čase 9 – 19 hodin) nebo mimo pracovní hodiny na mobilním čísle 736 521 357 (07:00-10:00 a 19:00-22:00). případně elektronicky na e-mail: vnn@khsstc.cz
· Potřebujete znát informace k aktuálnímu výskytu korona viru na našem území nebo na území České republiky:
Volejte infolinku Státního zdravotního ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in