Vzhledem k tomu, že se vedení města aktivně zapojilo do spolupráce s obecně prospěšnou společností zaměřující se na vyhledávání a prosazování nových ekonomických nástrojů, mohou se výše zmíněné skupiny, ale i další lidé zapojit do veřejných zakázek. Nárok na spolupráci mají také sociálně vyloučené osoby či ženy po rodičovské dovolené. Ambicí je i podpořit malé a střední firmy, které se mohou o zakázky ucházet.

Podobný princip funguje v zahraničí. Vznikl tak například olympijský areál před letními hrami v Londýně. Starostka Smečna Pavla Štrobachová odstartovala projekt podpisem memoranda se společností, která ho zajišťuje. Důležitou součástí strategie Smečenských je podpora místních podnikatelů a živnostníků. V odpovědném veřejném zadávání vidí starostka šanci jak je smysluplně zapojit.

„Jsme velice rádi za takovou šanci. Chtěli bychom tímto způsobem postavit novou tělocvičnu v areálu horní školní budovy a rekonstruovat i starou. Projekt už je hotový. Celá akce by měla stát třicet milionů korun. Budeme žádat o evropské peníze a rádi bychom začali příští rok," řekla starostka Štrobachová.

Stejně jako Smečno, bude každé zapojené město přizpůsobovat podmínky výběrových řízení svému vlastnímu prostředí.

Může klást důraz na zapojení nezaměstnaných, na doprovodné vzdělávání pro dospělé či kurzy pro školáky nebo šetrnost k životnímu prostředí. Důležitou věcí je, aby přidaná hodnota nezvýšila konečnou cenu zakázky.

„Veřejné prostředky by měly být vynakládány tak, aby přinášely maximální užitek dané komunitě. Dobrý hospodář tak může například při rekonstrukci či stavbě veřejné infrastruktury přemýšlet, jak by na projektu mohli pracovat nezaměstnaní, jak by učni mohli získat praxi, dospělí rekvalifikaci, či jak mnohem více podpořit malé a střední podniky," říká o projektu ředitelka Nové ekonomiky Leona Gergelová Šteigrová.

Podle jejích slov nemusejí mít z vypisování zakázek starostové obavy. Princip odpovědného zadávání má oporu v metodikách ministerstva pro místní rozvoj a spory mezi dodavateli by tak neměly končit u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Starostové budou mít navíc v rámci projektu možnost nechat si poradit od externích právníků.

Projekt potrvá do května následujícího roku. Jeho součástí bude i návštěva Anglie, kde budou zástupci měst získávat zkušenosti.

Náklady spojené s projektem jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Podmínky, které zlepšují společenskou hodnotu zakázek, začne do výběrových řízení připisovat v rámci projektu v Česku celkem sedm měst a jeden úřad státní správy.