Dětské centrum ve Stochově je detašovaným pracovištěm Dětského centra Kladno, krajské příspěvkové organizace. Nová herní plocha zde vznikne v blízkosti bazénu a bude vytvořena z polyuretanového materiálu doplněného grafikou pro venkovní hru dětí. „Díky uvolněným finančním prostředkům se podaří v centru rovněž rekonstruovat prádelnu, jejíž prostory pocházejí ještě ze 70. let minulého století a dnes již z provozních a hygienických důvodů nevyhovují,“ potvrdila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Oprava prádelny si vyžádá bourání dvou kamenných van a soklů, opravu stropní omítky, provedení obkladů a dlažby, kompletní výměnu elektroinstalace, odpadů a rozvodů vody včetně instalace dvou nových van. Rada schválila pro dětské centrum dále i podporu přes 56 tisíc korun na kofinancování a předfinancování modernizace obvodového pláště hlavní budovy v Kladně. Oprava by se měla uskutečnit v následujících letech.

Dětské centrum Kladno disponuje kapacitou 48 lůžek pro děti a čtyři pro doprovod. Nyní je zde 6 dětí ve věku do tří let a 18 děti nad tři roky. V režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoci ve Stochově je ještě 12 dětí. „Kraj přispívá letos na provoz tohoto domova celkem 34,2 miliony korun,“ dodala hejtmanka.