Jako první si policejní bod vyzkoušel při jeho instalaci starosta Velvar Radim Wolák. „Jsme rádi, že se díky této službě alespoň částečně vrací státní policie do našeho města a občané mají nyní snazší přístup ke komunikaci s Policií České republiky,“ sdělil starosta Velvar, který se zasloužil o to, aby policie systém zavedla právě v jejich městě. Velvary jsou tak 13. městem Středočeského kraje, kde policie systém implementovala.

„V místnosti zřízené na služebně Městské policie ve Velvarech mohou komunikovat s policií videokonferenčně, bez čekání, bez nutnosti podepsání protokolu, za zachování všech zákonných postupů,“ popsala zařízení Vlasta Suchánková z oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Policejní bod mohou občané použít podle svého uvážení, nikoliv však v tísni, kdy přednostně platí využití tísňové linky 158. „Tato kontaktní místa, nově i ve Velvarech, umožňují občanům vytvářet soukromé prostředí, lze využít k podání oznámení v případech, kdy se například sami stali obětí trestného činu a výslech na policejní služebně by považovali za druhotnou újmu, nebo chtějí podat oznámení o trestném činu, nebo o jiném protiprávním jednání, o kterém se dozvěděli, anebo se stali svědkem události, pro kterou policejní orgán požaduje vysvětlení. Důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana ale i ryze pragmatický, kterým je jeho pohodlí a úspora času," doplnila policistka.

Jak vykazují policejní statistiky, forma bezkontaktní komunikace se osvědčuje i v době nouzového stavu v souvislosti s pandemií koronaviru. „Zkušenosti ukázaly, že je možné tohoto systému využít nejen tam, kde se k takové komunikaci rozhodne občan, ale i u případů, kdy si policista do místnosti předvolá účastníka řízení, kterého potřebuje vyslechnout, nebo si dojedná výslech přímo z jeho domácí stanice,“ popsala výhody sytému Vlasta Suchánková.

Jak POL POIN ve Velvarech funguje?
POL POINT zřízený při Městském úřadu ve Velvarech, s umístěním na místní městské policii, je poloobslužný. Základní funkce systému zajišťují asistenci a strážníci místní městské policie nebo pověření pracovníci úřadu, kteří občana uvedou do místnosti, ověří jeho totožnost a zprovozní videokonferenční zařízení s centrálním místem na policii. Následně již s policistou prostřednictvím videokonference komunikuje bez přítomnosti úředníka občan sám.

Provozní doba systému POL POINT odpovídá zpravidla úředním hodinám městského úřadu. Místnost zřízenou v objektu budovy Městské policie ve Velvarech tak mohou občané využívat v těchto a časech:
Pondělí, středa: 8.00 – 11.00; 12:00 – 17:00
Úterý, čtvrtek: 8.00 – 11.00; 12:00 – 15:00
Pátek: 8.00 – 12.30

*případně po telefonické domluvě: s MP Velvary – 725 077 711, nebo s pracovníky MěÚ Velvary: 777 505 128, 778 110 879.