Komunikace je nyní v místě pokryta zčásti jak asfaltem, tak kamennou dlažbou. „Odbor správy majetku k tomu využil původní vytěžený a deponovaný materiál. Veřejné prostranství bylo také doplněno o nezbytný prostor připravený na umístění nádob na odpad,“ popsala úpravy mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

Investice byla hrazena z městské pokladny ve výši 5,7 milionů korun. Dobrou zprávou pro Slaňáky je, že zastupitelstvo města schválilo pro příští rok financování dokončení druhé etapy stavby. Tam se částka odhaduje ve výši 7,6 milionů korun. „Nových parkovacích míst zde vznikne ve druhé etapě u školky ještě dvaačtyřicet,“ dodala vedoucí odboru správy majetku Ivana Hádková.