Navíc sem velmi často jezdí. „V Kladně jsem skoro každý víkend, protože jezdím navštěvovat své dva syny, bráchu a rodiče," řekl Kladenskému deníku ministr Brabec. 

Ministrem bez portfeje, jenž má na starosti také lidská práva a rovné příležitosti, je Jiří Dientsbier mladší. Ten se sice před čtyřiačtyřiceti lety narodil ve Washingtonu, ale s Kladnem je velmi spjat. Nejen, že se v největším středočeském městě narodil jeho otec, známý politik, novinář a disident Jiří Dienstbier, ale také zastupuje Kladensko od roku 2011 v senátu.

Také on je v Kladně velmi často. „Obyvatelé mě mohou navštěvovat v senátní kanceláři v Dělnickém domě na náměstí Svobody v pondělních odpoledních hodinách," uvedl Jiří Dientsbier. Navíc se zúčastňuje zdejších zajímavých akcí jako jsou například Družecká šlápota či orientační běh v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích.

Kladeňáci ve vládě nejsou žádnou výjimkou. Od vzniku Československa zasedlo na ministerských postech celkem patnáct politiků, kteří se narodili na Kladensku, jeden premiér a dokonce také prezident.
Hlavou Československé republiky byl od roku 1953 rodák se Zákolan Antonín Zápotocký. Další velmi významnou postavou v československé politice byl premiér Jan Malypetr, který se narodil 
v Klobukách na Slánsku.


Kladenský deník oběma ministrům položil několik otázek vztahujícím se nejen ke Kladnu, ale také k jejich vzpomínkám na město a zkušenosti, které si z něj odnesli do vysoké politiky.

Richard Brabec - Narodil se 5. června 1966 v Kladně. Ministr životního prostředí. V letech 1990 až 1998 byl zastupitelem města Kladna.

Jak vzpomínáte na Kladno?
V Kladně jsem se narodil a žil tam skoro 45 let, takže mám samozřejmě spoustu vzpomínek, v drtivě většině příjemných. A hlavně tady dál žijí moje děti, bratr i rodiče, takže Kladno pro mne určitě není jen minulý život. Po revoluci jsem tady byl i několik let členem městského zastupitelstva.

Přinesl jste si z působení v Kladně třeba v zastupitelstvu něco, co byste ze svého současného postu rád na ministerstvu buď uplatňoval nebo změnil?
Bohužel, musím konstatovat, že ze srovnání s fungováním tehdejšího městského zastupitelstva dnešní poslanecká sněmovna, tak jak ji zažívám, nevychází vůbec dobře. Nekonečné debaty, mnohdy úplně o ničem, politické plkání, předvádění se před kamerami, totální neúcta k řečníkům, je to mnohdy opravdu ostuda za peníze daňových poplatníků. Lidé, kteří přicházejí z „normálního" světa, musí být v šoku. Pevně doufám, že z toho prostředí nezblbneme a nevzdáme snahu tam zavést normální pravidla, jako třeba omezení délky diskusního příspěvku.

Jiří Dienstbier - Narodil 27. května 1969 ve Washingtonu. Ministr bez portfeje, jenž má na starosti také lidská práva a rovné příležitosti. Senátor za Kladensko.

Jak budete vzpomínat na působení ve funkci kladenského senátora?

Vzpomínání není asi zcela přesné vyjádření. Stále jsem senátor za kladenský volební obvod. Jednou, po skončení v Senátu, budu jistě vzpomínat v dobrém. Doufám, že jsem vcelku viditelným senátorem a mé kroky usilující o zlepšení života lidí nejen na Kladensku může po celou dobu mého senátorství každý téměř denně sledovat ve zpravodajství. Jako příklad bych mohl uvést své návrhy směřující k zamezení nemravného obchodu s dluhy a exekucemi.

Převzal jste si ze zkušeností z Kladna něco, co byste chtěl uplatňovat jako ministr pro lidská práva? Například soužití menšiny a většiny, které je na Kladensku časté.
Lidská práva jsou poměrně rozsáhlou a různorodou oblastí. Otázka řešení tak zvaných vyloučených lokalit a míst bude jistě podstatnou částí mé práce. Ze setkávání s obyvateli Kladenska vím, že je trápí už zmíněný problém zadlužení a exekucí. Řada lidí se na mě obracela s žádostí o právní pomoc, která pro ně byla nedostupná. Zavedení programu bezplatná právní pomoci a poradenství v nouzi nutně musí být jedním z cílů mých i celé vlády. Za zmínku stojí i zajištění důstojného postavení jakkoliv znevýhodněných občanů, pro které by společnost měla zajistit podmínky pro plnohodnotný život a uplatnění. Lidé patřící k této skupině se na mě obraceli například v souvislosti s tak zvanou kartou sociálních systémů, která pro ně znamenala značné omezení. Zákon o sociálním bydlení by také přivítali lidé nejen na Kladensku.

Zúčastníte se opět začátkem března orientačního běhu v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích?
Na Mayrovce se některých každoročních akcí pravidelně účastním, jestli stihnu i letošní orientační běh, zatím najisto nevím. Když nevyjde běh, snad z těch bližších událostí třeba masopust.