Technicky již nevyhovující lávku ze 60. let minulého století, která překlenuje Sítenské údolí, a je důležitou spojnicí mezi centrem města a Kročehlavy, je potřeba ji postavit do pěti let. Náklady na demolici a následnou stavbu nového mostu jsou odhadovány na minimálně 200 milionů korun. Most musí sloužit lidem dalších sto let.

„Návrh nového mostu si město napřímo objednalo u architekta Pleskota, který zpracovanou studii předal na podzim letošního roku. Návrh je technicky i architektonicky zajímavý, především při pohledu ze Sítenského údolí. Bohužel zadání, na základě kterého pan architekt pracoval, mělo několik zásadních nedostatků,“ říká primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

Podle radního a architekta Ondřeje Ryse, byl most byl tak trochu vytržen z kontextu. „Je ale součástí veřejného prostoru a spolu s komunikacemi musí plnit řadu funkcí a musí dopravně i urbanisticky tvořit jeden smysluplný a funkční celek,“ vysvětlil radní Rys a avizoval, že ještě v letošním roce bude zadán požadavek na novou podkladovou studii, která se bude zabývat dopravním a urbanistickým řešením navazujících ulic C. Boudy a J. Kociána. 

Dalším problémem je podle Ryse výše zmíněná naprostá absence řešení teplovodu, který je na mostě zavěšen a nový most s ním vůbec nepočítá.

„Konstrukčně a esteticky je návrh zdařilý a není důvod ho házet do koše. Věříme, že se s architektem Pleskotem domluvíme na dalším postupu a odladění současného návrhu,“ podotkl Ondřej Rys a dodal: „Bezprostředně po úpravě návrhu bude následovat zpracování projektu v několika stupních a vydání všech potřebných povolení na něž naváže výběr zhotovitele stavby. Vzhledem k velkému rozsahu stavby se bude jednat o náročný proces trvající několik let.“

„Jedná se ještě o dlouhý proces. Pokud vše půjde bez zásadních komplikací, tak by se s realizací mohlo začít v roce 2024, tedy v roce 2025 bychom mohli jezdit po novém mostě,“ věří radní pro rozvoj města.

Přední český architekt Josef Pleskot, jenž představil bývalému vedení města svoji studii v květnu, již na jaře řekl: „Kladno pro mne není neznámé místo a jsem mile překvapen, jak se Sítenské údolí časem proměňuje k lepšímu, věřím, že i nový most dokážeme navrhnout tak, aby do krajiny zapadl a jeho řešení nabídlo i další prostor k rozvoji této zelené oázy v Kladně.“