Jeden most překlenuje Dřetovický potok, druhý užší strouhu. Ze závěrů mostních prohlídek jasně vyplývá, že technický stav konstrukcí je již velmi špatný, na hranici havarijního stavu. Po mostech navíc vyjíždí z kladenské průmyslové zóny těžká doprava. Jsou tudíž desítky let vysoce zatížené, což se na jejich stavu samozřejmě podepsalo. Stejně tak klimatické podmínky.

„Hydroizolace po takové době již nefunguje, u mostu přes potok protéká spárami mezi betonovými prefabrikáty voda. Druhý mostek je také popraskaný, má zkorodovanou výztuž a beton základní desky se rozpadá. Poničené zábradlí již neodpovídá dnešním normám. Vyčistit se musí i koryta pod mosty,“ informoval o důvodech nutné investice v řádech milionů korun radní pro rozvoj města Ondřej Rys (Volba pro Kladno).

Podle Ryse statické posudky přímo doporučují provést u obou staveb generální opravy. Výběrové řízení na zhotovitele projektu již proběhlo a jeho vítězem se koncem uplynulého roku stala firma Statická spol. „Ta již připravuje podklady nutné pro další řízení. Menší mostek byl postaven v roce 1962, nedaleký most přes Dřetovický potok o pár let později,“ dodal.

Pokud vše dobře půjde a nic nezbrzdí ani následné výběrové řízení na stavební firmu, oba mosty by mohly být opraveny ve výhledu dvou let. Jaké nastanou v Dubí případná dopravní omezení, bude patrné až z výsledku projektu.

„Projektová dokumentace k rekonstrukci mostů v ulici Milana Babušky pro účely stavebního řízení má být podle smlouvy hotova do deseti týdnů od podpisu smlouvy, tedy do poloviny února a projekt pro provedení stavby má být dodán do šestnácti týdnů od podpisu smlouvy, tedy do konce března,“ doplnila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková.

Podle jejích slov s dalšími mosty v Kladně zatím problémy nemají. „Jiné mosty v havarijním stavu aktuálně v Kladně neevidujeme. Hlavní mostní prohlídky však kvůli zatížení a možné rychlé degradaci provádíme dvakrát do roka, po zimních měsících na jaře a na podzim,“ potvrdila mluvčí radnice.

Projekt na Sítenský most

Co se týká největšího a nejzatíženějšího, rovněž šedesátiletého mostu v Kladně, který překlenuje Sítenské údolí i ten je sice ve špatném stavu, ale na něj již existuje projekt z pera architekta Josefa Pleskota. Podle současného vedení radnice je návrh sice dobrý, ale neřešil například zásadní problém s teplovodem, proto je v současnosti přepracováván. První auta by po novém mostě mohla projet už za čtyři roky. Náklady na stavbu nového přemostění jsou odhadovány na 200 milionů korun.

Po jiném novém mostě v Kročehlavské ulici na výpadovce na Prahu jezdí Kladeňáci už druhým rokem. Ten hrozil po padesáti letech užívání dokonce zřícením. Výstavba mostu nedaleko krematoria byla i v tomto případě velmi náročná a nákladná, včetně dopravního omezení. Stavba přesáhla 30 milionů korun a jednalo se o státní zakázku, kdy investorem bylo Ředitelství silnic a dálnic.