Doba vyhrazeného parkování pro vozidla, která přepravují těžce postižené nebo těžce pohybově postižené osoby, se prodlouží. Místo současných 8 až 17 hodin nově bude od 8 do 20 hodin.

Prodloužení času znamená zohlednění potřeb všech. Večer bývají některá vyhrazená parkovací místa na veřejných parkovištích nevyužitá a je vhodné, aby na nich mohl parkovat kdokoliv, přes den je handicapovaní potřebují déle. „Ke změně dojde proto, aby například i vozíčkáři, tedy lidé těžce pohybově postižení, měli možnost společenského života, mohli jít například na ples, hrát s kamarády šachy a nemuseli tak řešit parkování daleko od místa konání akce či volnočasové aktivity,“ uvedl primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek.

Náměstek primátora Tomáš Kutil k tomu dodal, že setkání s občany jsou pro radnici významným zdrojem informací. „My se na podněty občanů snažíme reagovat. Proto se parkování pro handicapované občany v Kladně zlepší a v tomto duchu se také změní dopravní značení,“ poznamenal.

Dopravní značení vyhrazených parkovacích míst se postupně upraví v celém městě. Změna se bude týkat řady lokalit, musí se připravit organizačně i technicky. „Nyní předpokládáme, že k úpravě dojde do konce letošního srpna,“ doplnil náměstek primátora pro kulturu a dopravu Oldřich Černý.

Další setkání s občany se uskuteční ve středu 27. března od 17 hodin ve velkém sále budovy ČVUT na náměstí Sítná 3105 v Kokosu. Týkat se bude územního plánu města Kladno.