Primátor města Kladna Dan Jiránek (ODS), který vedl diskusi, představil klíčové body. Dotkl se silnic ve městě, mezi které patří jak Kročehlavská, tak rekonstruovaná Doberská ulice a v neposlední řadě páteřní komunikace Milady Horákové, která je nejdelší ve městě a po etapách má být dokončena už za rok.

Tématem setkání bylo i zamýšlené propojení dálnic D6 a D7. Vytvořil by se tak obchvat města. Ten se zamlouvá Kladeňákům i lidem ze sousedního Přítočna, méně už Dolanským.

Co se týká centra Kladna, důležitým bodem diskuze byly plánované změny na Sítné. Zde by mělo v ulicích Ostravské, Plzeňské a Ústecké přibýt výhledově 76 parkovacích míst. Pomýšleno je na zeleň, vysazeno zde bude nejméně 50 stromů.

Klíčová je však přestavba sítenského mostu nad Sítenským údolím. Jelikož mostní konstrukce je na hraně životnosti, je potřeba už nyní volit řešení. „Most je naštěstí v sedmibodové stupnici zatím jen na šestce, což znamená, že nepadá, ale je narušený. Technologie, kterou byl postavený, neumožňuje rozumnou rekonstrukci za rozumné peníze, Z hlediska dlouhodobější perspektivy je snazší most zbořit a vytvořit nový. Nový most by navíc neměl oproti dosavadnímu sloužit tak jednoduše ke skákání sebevrahů,“ řekl primátor Dan Jiránek.

Jeho slova dále doplnil radní Lukáš Hanes (ODS), který sdělil, že město na výstavbu nového mostu vyhlásí architektonickou soutěž. Po vyhodnocení soutěže bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele díla. To by se mělo uskutečnit v roce 2021. Samotná výstavba mostu by mohla být realizována v letech 2022 – 2023. Investice nepochybně převýší částku 100 milionů korun. Úvaha je taková, že některé komponenty mostu by mohly být zachovány. I to však vyjde z vítězného návrhu.