Kladno chce i novou vyhláškou bránit obchodu s chudobou a stěhování nepřizpůsobivých do města. Cílem je také regulace problémových ubytoven. Znění vyhlášky už město zveřejnilo, platit by měla od podzimu. Za vedení kladenské radnice sdělila Eva Havelková.

Oblasti, kde nebude doplatek proplácen, město určilo na základě analýzy, uvedla Havelková. Týkat se to má lokalit Kladno-střed, Habešovna, Petra Bezruče a Nové Kladno. Dřívější vyhlášku platnou na celém území města vydalo bývalé vedení Kladna. Krajský úřad ji zrušil, protože podle úředníků nebyla dostatečně zdůvodněná a nesplňovala všechny zákonné náležitosti. Město následně muselo oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů jasně popsat a ve spolupráci s policisty, strážníky a úředníky prokázat, že se v nich dějí nežádoucí jevy.

"Pro bezdoplatkové zóny vybíráme lokality s největšími problémy se sociálně patologickými jevy, kriminalitou, přestupky v oblasti narušování veřejného pořádku, narušování občanského soužití a dalšími. Zohledňujeme také oblasti, kde se nejvíce potulují děti a mladiství různého věku, kteří často ubíjejí nudu způsobem hraničícím s porušováním právních předpisů. Potýkáme se v těchto lokalitách se všudypřítomnými alkoholovými a drogovými excesy a závislostmi," uvedl kladenský primátor Dan Jiránek (ODS).