Na trhu práce je v posledních letech obrovská poptávka po studentech technických oborů, a proto i na veletrhu jsou k vidění vedle gymnázií či škol s administrativním zaměřením také učiliště řemesel nebo průmyslové školy.

„Studenti technických oborů jsou velice žádaní a také nemají problém se získáváním zaměstnání. S růstem nových průmyslových zón v okolí města se zaměstnavatelé zajímají především o žáky průmyslových škol a učilišť. Naproti tomu velké množství škol produkuje žáky, kteří mají po dokončení vzdělání obrovské problémy s hledáním práce. Týká se to například kadeřnic, pedikérek, kuchařů, číšníků a především všech administrativních pracovníků. V současné době už jejich problém neřeší ani blízkost Prahy k našemu městu,“ uvedla ředitelka Úřadu práce v Kladně Lenka Staňková.

Problém potvrzují také některé analýzy, z nichž vyplývá, že nejlépe jsou na tom žáci gymnázií. Většina z nich totiž po ukončení školy nehledá zaměstnání, ale pokračuje v dalším studiu stejně jako studenti průmyslových škol, jichž je stále méně. Na posledních místech v úspěšnosti při získávání práce jsou střední školy produkující manažery a ekonomy.

Na Veletrhu celoživotního vzdělávání se také letos poprvé představila střední odborná škola dopravní, která v Kladně vznikla v září. Žáci zde zatím studují jen dálkově a večerně. Ředitelka Romana Hübnerová však už předesílá, že od září začne také klasické denní studium. „Zaměřujeme se na veškerou dopravu na střední úrovni. Studenti po ukončení naší školy mohou pracovat například jako celní deklaranti, řidiči mezinárodní kamionové dopravy, dispečeři, vedoucí logistiky a na další řadě postů,“ řekla ředitelka.

„První dva roky studia jsou postaveny na společném základu s jinými středními školami a ve třetím a čtvrtém ročníku se profilujeme na odborné předměty. Pro studenty je také velmi důležité, že naším hlavním partnerem je Českomoravský svaz autodopravců, který každému z našich absolventů zajistí zaměstnání. Žáci si také při studiu mohou udělat řidičský průkaz typu B, C, D za symbolický poplatek,“ uvedla Hübnerová a dodala, že škola má také napojení na ČVUT, kde si absolventi mohou rozšířit své vzdělání a získat titul bakalář.