Podle inspektorů z ČIŽP v Praze vypouštěla v roce 2018 čistírna odpadních vod ve Velké Dobré do Rozdělovského potoka přečištěné odpadní vody s překročenými emisními limity. Kromě toho podle inspektorů ve stejném roce nebyl proveden odběr a rozbor vzorku na přítoku a odtoku podle pravidel uvedených v povolení. Tím došlo k ohrožení jakosti povrchových vod a byl tak spáchán přestupek proti vodnímu zákonu.

„Vlivem nadlimitního vypouštění nerozpuštěných látek dochází k jejich usazování v korytě vodního toku a k jeho následnému zanášení. To negativně ovlivňuje jakost povrchových vod,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Na ČIŽP se obrátilo podle mluvčí Radky Nastoupilové Povodí Vltavy i v dubnu o rok později, kdy zaznamenalo nedovolené vypouštění z čistírny odpadních vod do potoka. Příčinou mělo být přetrvávající vyšší hydraulické zatížení čistírny odpadních vod, a to i po provedených opravách. Důvodem byla nedbalost obsluhy, která zařízení neobsluhovala, jak měla.

„Tento prohřešek považujeme za zvláště závažný, protože Rozdělovský potok ústí skrze Hrázský potok až do vodního toku Loděnice. Konkrétně do úseku Loděnice horní, která je tzv. kaprovou vodou,“ dodal Václav Beroušek.