Znak Malému Přítočnu navrhl Miroslav Oliverius z Malých Kyšic, jeho grafické provedení uskutečnil Jan Novák. Znak byl následně vyroben v Hradci Králové. Obraz sv. Františka z Assisi namalovala a obci věnovala Mariana Matoušková.

„Lidé neberou státní svátek moc významně, proto se snažíme obnovit místní tradici obce," řekl starosta Janoušek.

„Každoročně zde tak pořádáme vždy nějakou slavnost spojenou s tradicemi. Předloni jsme při výročí sta let postavení naší malé kapličky připravili veřejnou sbírku na zakoupení nového zvonu. Zvon je zde symbolem od dob, kdy se po třicetileté válce Malé Přítočno osidlovalo. První osadníci postavili na návsi zvoničku, kde byl umístěn, někdy roku 1798. Za války byl pak původní zvon zabaven pro válečné účely," uvedl starosta.

Nový zvon byl zakoupen z peněz získaných ve zmíněné veřejné sbírce (bylo vybráno přibližně 80 000 korun). Spolu s kapličkou byl v roce 2010 vysvěcen.

V kapličce se nachází kříž, na kterém je Kristus. „Je to jeden z nejstarších artefaktů v naší obci. Dříve byl vedle památníku padlých vojínů v první světové válce. Za bolševika byl ovšem značně poškozený. Místní občané ho přesto pietně uchovávali. Kristus na kříži je původní. Kříž ovšem obec musela nechat zhotovit nový jako repliku původního. Nový kříž s Kristem byl předloni rovněž posvěcen a umístěn do kapličky," poznamenal Jiří Janoušek.

Letos obec požádaly Jaroslava Kučeru z rozdělovské farnosti v Kladně, aby požehnal jejímu novému praporu, spolu se znakem obce, a obrazu sv. Františka z Assisi.

Místostarosta Luboš Košák k tomu uvedl: „Věci, které se světí nebo je jim žehnáno, nabývají řádově větší hodnotu. Je to tradice od nepaměti. Je to symbol osídlení měst a vesnic."

Celou akci provázelo krásné slunečné počasí. Sešlo se na sedm desítek občanů z Malého Přítočna. Autor: Pavel Dvořák