Uzavření škol a zahájení distanční výuky proto Velvarské nezaskočilo loni zdaleka tolik jako jiné školy, kde ještě neměli patřičné vybavení. Škola ve Velvarech získala díky evropským penězům již před časem celou padesátku výkonných tabletů, a tak se mohli ze dne na den zapojit do výuky z domova i školáci, kteří nevlastní počítač. Tuto základku přitom aktuálně navštěvuje 535 žáků.

Přestože i ve Velvarech jsou ze všeho nejraději, že se školní život začíná vracet do běžných kolejí a první žáci se v pondělí vrátili do školy v systému rotační výuky, nenechávají nic náhodě a začlenili se do dalšího skvělého projektu. Společnost AV Media si tuto základní školu vybrala jako jednu z deseti v republice a zapojila ji do pilotního projektu Smíšená výuka.

Zařízení, které má škola aktuálně zapůjčené v jedné třídě, disponuje velkoplošnou obrazovkou, širokopásmovým mikrofonem a kamerou. Učitel sedí u svého stolu a je propojen počítačem. V praxi to vypadá tak, že výukové téma je nasdíleno na multimediální tabuli i žákům, kteří jsou fyzicky mimo třídu, a tím jsou do společného úkolu zapojeni všichni žáci. V případě společného úkolu jsou zapojeni i ostatní žáci. V tomto případě nejen ti ve třídě, ale i tací, kteří do školy právě přijít nemohou.

Kladenský deník navštívil při zkušebním vyučování 4. B, kdy školáci probírali s učitelkou Alenou Šebkovou vznik Velkomoravské říše. Z velkoplošné obrazovky sledoval dění ve třídě i spolužák Muhamad Fareed Yusef, přezdívaný spolužáky Faríd, který je žákem zdejší školy. Narodil se v Čechách, ale s rodiči, kteří jsou obchodníky, je aktuálně ve své domovině v Pákistánu.

„Jedná se o zařízení, které virtuálně propojí děti ve třídě s těmi, které musí být z nějakého důvodu doma nebo mimo republiku, třeba na druhém konci světa. Protože jsme dlouhodobými spolupracovníky AV media, byli jsme jednou z prvních škol, do níž bylo zařízení zapůjčeno a následně jsme se propojili i ostatními školami, které společně testují tento pilotní projekt napříč republikou. Nechybí Brno, Zlín, Liberec, Rokycany a další města. Pedagogové sdílejí získané zkušenosti, aby dokázali využít všechny funkce, které zařízení má. Díky systému může být dítě virtuálně ve třídě na plnohodnotné výuce a zároveň mu zajišťujeme do určité míry i sociální kontakt,“ popsal výhody smíšené výuky ředitel.

Zařízení může běžet i o přestávce, děti mohou komunikovat se spolužáky stále. Aby si pedagog věděl rady v nesnázích, po ruce má učitelka i školního IT specialistu V současné době se škola podílí na vypracování metodiky pro učitele, kteří by prostřednictvím tohoto zařízení chtěli v budoucnu pracovat. Díky propojení se zahraničím, mají děti v přímém přenosu i ukázku globalizace, kdy si naživo uvědomí časový posun.

Ve chvíli, kdy měli ve Velvarech hodinu před polednem, bylo pro Farída tři odpoledne. Pilotní projekt bude vyhodnocen zanedlouho. V současné době se škola podílí na vypracování metodiky pro učitele, kteří by prostřednictvím tohoto zařízení chtěli v budoucnu pracovat. Velvarští už nyní ale vědí, že se se smíšenou výukou nechtějí loučit. „Rádi bychom získali pro školu nejméně tři taková zařízení. Do každého patra jedno. Je to nákladná záležitost. Naději nám přináší grantová výzva obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy. Budeme si přát, aby to vyšlo,“ dodal ředitel Došek. Nákup jednoho zařízení pro smíšenou výuku stojí okolo 150 tisíc korun.

Díky tomu, že velvarská škola zapojuje IT technologie i do dalších hodin, novinkou letošního školního roku je zavedení nového volitelného předmětu - přírodovědný seminář. „Děti jdou například k vodě, vezmou si s sebou tablet a pomocí čidel měří například kyselost vody, vyfotí si rybu a mohou u ní vše prozkoumat, stejně jako zjistit, pomocí správně zvolené aplikace, o jakou rostlinu se jedná. Možností je veliká škála,“ dodal ředitel a zdůraznil, že i přes využívání technologií školákům soustavně připomínají, že počítač není hračka, ale pracovní nástroj a je potřeba ho včas odložit. „Dětem vždy opakuji, podívej se, s lopatou taky nejdeš spát!“ zdůraznil ředitel.

Jelikož je velvarská základní škola v regionu velmi vyhledávanou a pochvalu vyslovují opakovaně i školní inspektoři, její kapacita není neomezená a bude zapotřebí v dohledné době prostory rozšířit. „Nejde nám o to, získávat další množství žáků, ale získat více prostoru pro stávající počet děti a učitelů, i s ohledem na inkluzi, kdy k nám chodí řada dětí zařazených do různých stupňů speciálně pedagogické podpory a je zapotřebí jim věnovat individuální péči,“ uzavřel ředitel Došek.