„Snažíme se zlepšit hospodaření s odpadem a nakládat s ním tak, aby to mělo smysl a nebylo to příliš drahé. Nyní se chceme vypořádat s odpadem rozložitelným, tedy bioodpadem," řekl Kladenskému deníku starosta města Radim Wolák.

Bioodpad tvoří až polovinu veškerého odpadu z domácností. Město nabízí občanům zdarma možnost tento odpad odvést prostřednictvím hnědých nádob. „Tuto službu považujeme za užitečnou, ale má své nevýhody. Odvozem bioodpadu vyvážíme z města budoucí cenný a dobrý kompost a ještě za to platíme. Rozhodli jsme se proto využít dotační příležitost a nabídnout občanům možnost získání kvalitního zahradního kompostéru zdarma, který by jim umožnil zpracovávat bioodpad na svém pozemku a kompost využít na zahrádce," konstatoval Wolák a dodal: „Rádi bychom podpořili i společné kompostování, pokud se mezi sebou sousedé domluví. Systém hnědých nádob však bude fungovat i nadále. Slibujeme si ale, že se z města bude vyvážet bioodpadu méně, a tím pádem budeme tedy i méně platit a více nám toho zbude."

Aby se město mohlo o dotaci z Operačního programu životního prostředí na kompostéry ucházet, potřebovalo nejprve znát předběžný zájem občanů. „Pro splnění dotace bylo třeba, aby zájemci kompostér užívali po dobu pěti let. Vyhlásili jsme proto anketu, abychom zjistili, kolik lidí by o něj mělo zájem. Anketní lístek zájemci mohli najít na webových stránkách města. Ten poté vyplnili a předali jej na městský úřad. Ve dvoře radnice si navíc mohli ukázkový tlustostěnný kompostér i prohlédnout," sdělil Wolák.

Posledním možným termínem pro odevzdání anketního lístku bylo úterý 25. října. Podle starosty se k tomuto dni do projektu přihlásilo přes sto domácností. Zájem o kompostéry byl tedy ze strany občanů značný.

Dotaci na kompostéry z pětaosmdesáti procent uhradí Evropská unie a patnácti procenty se bude podílet město. „O jak vysokou dotaci budeme žádat ale ještě nevíme. Uvidíme, jak dopadne celkové sčítání výsledků ankety," upřesnil starosta.

„Pokud bude schválena, měly by být kompostéry k mání na jaře příštího roku," sdělil Radim Wolák. Město plánuje některé z nich umístit i na veřejná prostranství, jako jsou například parky. „Navíc chceme pořídit také výkonný štěpkovač, abychom skončili s vyvážením veškeré zpracované zeleně z města, za což platíme. Možná, že pořídíme i jeden menší na půjčování lidem," dodal Radim Wolák.